$left
$middle

Teknisk handbok

Teknisk handbok ska användas vid projektering för genomförande av anläggningar på allmän platsmark i Malmö av både fastighets- och gatukontoret och externt av alla som utför uppdrag eller entreprenörer för förvaltningen.

Detta är version juni 2023 av Teknisk handbok.

Kontaktinformation och länkar

sv