$left
$middle

Universitetsholmens gymnasium

Våga anta utmaningen – bli ett yrkesproffs! Vi är skolan som ser, utmanar och ger varandra kraft att växa. Vi sätter kvalitet och yrkesstolthet i fokus.

Våra program

Lär känna oss

Ta en titt i vår broschyr

Läsåret 2023/24.

Kvalitet och yrkesstolthet

Vi är ett yrkesgymnasium som sätter kvalitet och yrkesstolthet i främsta fokus. Vi erbjuder tre yrkesprogram: el- och energiprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet samt vård- och omsorgsprogrammet.

Våra medarbetare har hög kompetens och sätter alltid eleven i centrum.

För dig som går i 9:an

Alla våra yrkesutbildningar är certifierade av respektive bransch. Vi har en god studiemiljö på skolan med nyrenoverade moderna verkstäder och vårdrum som liknar de som finns i arbetslivet.

Samarbeten och kontakter

Kombinationen av olika utbildningar och ett utvecklat samarbete med företag, branscher och arbetsliv skapar goda förutsättningar för en hög utbildningskvalitet.

För elever och vårdnadshavare

Information och länkar som är användbara för dig som elev och vårdnadshavare.

Kontaktinformation och länkar

sv