$left
$middle

Frågor och svar om samordnare för skateboard och e-sport

Med anledning av en debattartikel i Kvällsposten har det kommit mycket frågor i sociala medier om varför vi lägger pengar på en skateboardsamordnare. Här är svar på några av de vanligaste frågorna.

Är artikeln sann?

Att det finns en skateboardsamordnare på Malmö Stad är en sanning med modifikation. Formellt är titeln på tjänsten sekreterare, men det stämmer att en anställd i huvudsak har skateboardverksamheten som arbetsområde. Utöver den rollen arbetar medarbetaren med utvecklingsfrågor för offentlig miljö.

Detta betalas väl av andra kommuner via utjämningssystemet?

Gällande pengarna från andra kommuner så finns ingen direkt koppling mellan skateboardverksamheten och andra kommuners bidrag. Detta blir därmed missvisande. Budgeten för verksamheten är inte heller 2.5 mkr utan under 2 mkr.

Är detta kommunal kärnverksamhet?

Verksamheten är ett resultat av en mer än tjugoårig samverkan mellan Malmö Stad och Malmös skateboardnätverk, främst representerat av föreningen Bryggeriet. Tjänstens huvudsakliga roll är att producera Malmös stora skateboardarrangemang, däribland världsmästerskapstävlingarna Vans Park Series, Ultra Bowl och Skate Malmö Street. Arrangemangen har varit återkommande och verksamheten har därmed tilldelats en återkommande budget.

Utöver arrangemangen samverkar skateboardsamordnaren med andra förvaltningar för att tillgängliggöra skateboard i olika delar av Malmö, däribland Lindängen, Rosengård, Holma och Kroksbäck.

Har Malmö stad ingenting annat att lägga pengarna på?

Malmös skateboardverksamhet har genererat mycket för Malmö. Malmö är idag en av världens främsta destinationer för skateboard, och lockar tusentals skate-turister varje år med alla inkomster för staden det innebär. Skatare från hela världen flyttar till Malmö för att vara en del av skatevärlden här, studenter med skateboardintresse väljer utbildningar här och familjer med skatande barn eller föräldrar väljer Malmö framför andra städer. Vidare har verksamheten profilerat Malmö internationellt och blivit en del av stadens varumärke. 2017 var Malmös skateboardarbete ett av de mest omtalade ämnena gällande Malmö i amerikanska medier efter Trumps uttalande ’Last night in Sweden’.

Ett tecken på Malmös status är att finalen i världsmästerskapet Vans Park Series hölls här 2016. Av alla städer i Mellanöstern, Afrika och Europa valde Vans Malmö. Till arrangemanget donerades Kroksbäck Skatepark till Staden av företaget Vans till ett värde av ca 3mkr. Skateparken som kunde byggas i Kroksbäck bidrar nu till att ungdomarna i området har en mötesplats för spontanidrott samt att lokala och internationella skatare besöker en ny del av Malmö. Utöver själva parken har Vans finansierat merparten av arrangemangen till värden som flerfaldigt överstiger Malmö Stads insats. Därtill kan man lägga exponeringen av arrangemangen internationellt som uppskattas till ett värde av över 25 mkr bara för 2016.

Skateboardverksamheten i Malmö har även bidragit till utvecklingen av lokala företag. Ett flertal företag som bygger skateparker över hela Europa har sin bas i Malmö, ett av världens största skateboardföretag, Polar Skateboards, har sin bas här och sponsrar lokala åkare, däribland Oskar Rozenberg-Halberg. ’Oski’ från Malmö som började åka då Stapelbäddsparken byggdes 2006 är en stor internationell förebild och blev dessutom världsmästare i Park Series 2017. Idag har han sin egen skomodell på företaget Nike. Näringsverksamheten kopplad till skateboard har uppmärksammats och var 2017 nominerad till årets näringslivspris för kreativa gärningar i Malmö.

Framgångarna med arrangemangen åsido delar skateboardverksamheten bilden av att medlen till verksamheten ska gynna Malmöborna. En del av samordnarens roll har därför varit att utveckla hur det man skapar med arrangemangen ska kunna leva kvar och skapa långsiktiga mervärden för malmöborna. Detta har resulterat i att arrangemangen kunnat etablera nya skateplatser, däribland Apelgårdsskolan i Rosengård, Konsthallstorget och Värnhemstorget. Arrangemangen följs även upp av pröva-på verksamhet runt om i staden.

Arrangemangen och skateplatserna bidrar till att aktivera nya platser, göra dem mer lockande och trygga. Skateboard skiljer sig från många andra aktiviteter i det att åkningen är självorganiserad, dvs att man organiserar sin egen åkning även om man umgås i grupp. För ungdomar i behov av en social mötesplats och tillflyktsort kan skateboardplatserna därför vara en viktig social resurs: Man behöver inte ha ett lag för att kunna vara med. På grund av att Malmö varit så framgångsrikt får de ungdomar som kommer i kontakt med skateboard i Malmö att de inte bara lokala kontakter, utan ett internationellt nätverk med stort socialt och kulturellt kapital.

Är det sant att man delar upp tjejer och killar?

Malmö betraktas idag som ledande i jämställdhetsarbete med skateboard. Alla beslut kring arrangemangsformat sker i dialog med deltagarna. De kvinnliga och icke-binära skatarna har en egen delförening, Tösabidarna, som samverkarkring arrangemangen. Ofta resulterar detta i att åkningen blandas mellan olika kategorier, men ibland efterfrågas separata tillfällen att åka. Detta är på grund av killarnas tendens att ta över en yta och dominera. Då behöver man skapa särskilda utrymmen för andra grupper.

Varför har ni en e-sportsamordnare?

Det handlar om en projektledare inom e-sport. När Malmö kämpar för att få hit ett evenemang som Dreamhack Masters så tävlar vi mot städer som Madrid, Paris och Zurich. Att vi har en dedikerad projektledare som fokuserar på detta ämne är ett stort plus i dessa förhandlingar. Lyckas vi sen få hit ett stort arenaevenemang med internationellt genomslag så har staden tjänat mycket.

Hur tjänar Malmöborna på det här?

Att Malmö nämns i positiva ordalag internationellt hjälper oss bekämpa den annars dominerande bilden av Malmö i internationell press som en stad där det bara skjuts och mördas och sprängs. Det hjälper både turism och företag som funderar på att flytta sin verksamhet till staden (jobbtillfällen). Malmö har en ung demografi och många unga människor får sina första jobb inom hotell- och restaurangbranschen, vilket i sin tur behöver turism.