$left
$middle

Nytt projekt ska lotsa nyanlända Malmöbor in i föreningslivet

Tillsammans med Malmö Ideella och MISO gör Malmö stad nu en satsning på integration genom föreningsliv där nya Malmöbor ska ges fler möjligheter att upptäcka och engagera sig i föreningar.

Projektet går under namnet ”Engagemang i Malmö” och Mikael Johansson, som är NAD- och TIA-samordnare på Malmö Ideella (se faktaruta), kommer att vara projektledare när man drar igång i höst.

– Projektet ska ge nya Malmöbor samma möjligheter som andra Malmöbor att komma in i samhället genom föreningslivet. Vi kommer att besöka till exempel SFI och etableringskurser för att prata om föreningslivet och hur det är uppbyggt. Jag kommer också att ta till vara på personers intresse och lotsa vidare på olika sätt. Det kan vara allt från att visa en hemsida och ge kontaktuppgifter till att följa med till föreningar, säger Mikael Johansson.

Stärka hälsan

Många nyanlända är i en situation där de bara träffar personer som är i samma situation som de själva. Genom föreningslivet finns det möjligheter att både utveckla språket och bygga upp ett nätverk men också att stärka den fysiska och mentala hälsan.

– Målet är att så många som möjligt ska få information om föreningslivet och att det ska bli en arena som är tillgänglig för alla. Det handlar också om att stärka de nyanlända i det stora hela och skapa nya kontakter som kan leda vidare till sysselsättning i form av till exempel studier, praktik och jobb, säger Mikael Johansson, som också ser de vinster som projektet kan ge föreningarna i form av nya engagerade medlemmar.

"Viktiga dörröppnare"

Insatsen syftar också till att utveckla nya samverkansmetoder mellan Malmö stads olika förvaltningar och man planerar bland annat föreningsmässor och studiebesök.

– Samarbetet mellan Malmö stad och föreningslivet har utvecklats de senaste åren och detta projekt visar också på betydelsen av det. Föreningar är viktiga dörröppnare för nya Malmöbor och jag hoppas att vi tillsammans kan bli ännu bättre på att ge förutsättningar för ökade integration och inkludering samt motverka segregation och isolering, säger Malin Eggertz Forsmark, chef för föreningsavdelningen på fritidsförvaltningen.

Digitala lösningar

Projektet startar den 1 september och den pågående corona-pandemin påverkar hur arbetet kommer att se ut.

– Vi vet i nuläget inte hur det blir i höst när det gäller den operativa verksamheten. Men vi har inom NAD-arbetet sedan tidigare utvecklat digitalt material i form av videor och utbildningsprogram på nätet, så det kan vi arbeta vidare med. Vi kommer att genomföra det som går och hitta digitala lösningar när det behövs, säger Mikael Johansson.

Fakta: Engagemang i Malmö

• Fritidsförvaltningen har fått §37a-medel av länsstyrelsen för att genomföra projektet.
• Projektet är förvaltningsövergripande i Malmö stad med representanter från fritidsförvaltningen, stadskontoret och arbetsmarknads- och socialförvaltningen i styrgruppen.
• Projektet startar 1 september och fritidsförvaltningen har skrivit avtal med Malmö Ideella och Malmö Idrottsföreningars Samorganisation (MISO).
• Malmö Ideella kommer att var arbetsgivare för projektledaren och projektet kommer att ha sin bas på Nobelvägen 21.
• NAD står för Nätverk-Aktivitet-Delaktighet och är en metod som underlättar för nyanlända att delta i olika typer av aktiviteter i idéburna verksamheter och på så sätt träffa andra människor som man delar intressen med.
• TIA står för Tidiga insatser för asylsökande. Syftet med tidiga insatser är att göra väntetiden som uppstår då asylansökan prövas mer meningsfull och samtidigt skapa bättre förutsättningar för människor att etablera sig i samhället och arbetslivet.

sv
sv