$left
$middle

Tekniska nämndens ordförande Andreas Schönström (S) och projektledare Edit Stormwalther invigde Dagvattenparken.

Nu är Dagvattenparken i Hyllie invigd

Nyligen invigdes Dagvattenparken i Hyllie - en park på cirka 23 000 kvadratmeter som förutom att vara ett trevligt grönområde även ska fungera som dagvattenmagasin vid kraftiga skyfall.

– Som mest får det plats 6600 kubik vatten, vilket motsvarar ett 50-årsregn. Hela ytan är därför mjukt skålformad, vilket resulterar i ett böljande landskap med tydliga nivåskillnader, säger projektledare Edit Stormwalther.

Onsdagen den 4 november var det invigning för en liten grupp bestående av press, projektgruppen och entreprenörer. Tekniska nämndens ordförande Andreas Schönström (S) klippte bandet och Edit Stormwalther höll i en liten rundvandring.

– Vi är många i projektgruppen som har lagt ned mycket tid och engagemang i Dagvattenparken. Jag har själv jobbat med parken under nästan hela min tid på Malmö stad. Resultatet har blivit fantastiskt och det känns jättebra att den nu är färdig, säger Edit Stormwalther.