$left
$middle

Tekniska nämndens ordförande Andreas Schönström (S) och projektledare Edit Stormwalther invigde Dagvattenparken.

Nu är Dagvattenparken i Hyllie invigd

Nyligen invigdes Dagvattenparken i Hyllie - en park på cirka 23 000 kvadratmeter som förutom att vara ett trevligt grönområde även ska fungera som dagvattenmagasin vid kraftiga skyfall.

– Som mest får det plats 6600 kubik vatten, vilket motsvarar ett 50-årsregn. Hela ytan är därför mjukt skålformad, vilket resulterar i ett böljande landskap med tydliga nivåskillnader, säger projektledare Edit Stormwalther.

Onsdagen den 4 november var det invigning för en liten grupp bestående av press, projektgruppen och entreprenörer. Tekniska nämndens ordförande Andreas Schönström (S) klippte bandet och Edit Stormwalther höll i en liten rundvandring.

– Vi är många i projektgruppen som har lagt ned mycket tid och engagemang i Dagvattenparken. Jag har själv jobbat med parken under nästan hela min tid på Malmö stad. Resultatet har blivit fantastiskt och det känns jättebra att den nu är färdig, säger Edit Stormwalther.

sv
sv