$left
$middle

Öppna Malmö är stadens satsning för att lyfta frågor om diskriminering och rasism.

Hatbrott varje dag - ungas röster görs hörda

Text: Gustav Sigala Haggren, Vårt Malmö

Malmö stads Forum för demokrati och mänskliga rättigheter har under våren 2020 lyssnat av unga malmöbors upplevelser av hat och hatbrott. Ungdomarna som forumet har träffat representerar de grupper som enligt Brottsförebyggande rådet är mest utsatta: judar, muslimer, kristna, afrosvenskar och hbtq+-personer.

Under våren har ungdomar och ungdomsledare i Malmö satt sig ner med stadens förtroendevalda i Forum för demokrati och mänskliga rättigheter och berättat hur deras verklighet ser ut. Ungdomarna företräder Malmös unga judar, muslimer, afrosvenskar, kristna och hbtq-personer – de grupper som är mest representerade i Brottsförebyggande rådets hatbrottsrapport från 2018.

Vill ha antirasism i läroplanen

Al-Zahraa Boussaidi är en av ungdomarna som deltog i mötena. Tillsammans med andra representanter från Malmös muslimska nätverk berättade hon om sina upplevelser kring islamofobi.

– Vi pratade bland annat om hur vi vill att antirasism blir ett tydligt kunskapskrav i läroplanen. Det förutsätts att alla ska tycka om alla, och att vi inte har rasism i skolan, men så är det inte, säger Al-Zahraa Boussaidi.

Kränkningar vanliga i skolan

Under mötena har ungdomarna bland annat berättat att de och andra ofta blir utsatta för kränkningar och förolämpningar på grund av hudfärg, etnicitet, religion eller sexuell identifiering.

Malmös unga tillbringar en stor del av sin vardag i skolmiljö, och det är därför framför allt där, både i klassrummet och på rasterna, som kränkningarna sker.

– Varenda grupp av ungdomar var väldigt tydliga med att det är i skolan som man oftast blir utsatt för kränkningar och hatbrott, säger Thomas Bull, trygghetssamordnare på stadskontoret med fokus på hatbrott.

Han har lång erfarenhet av hatbrott inom polisen och arbetar i dag med trygghets- och brottsförebyggande frågor för Malmö stad. Som samordnare för projektet och rapporten har han suttit med under alla samtal.

Förväntas ha svar på världsfrågor

Mira Kelber har också varit med, som ordförande för Judisk ungdom Malmö.

Hon bär sin davidsstjärna öppet, men vet att många av hennes vänner inte skulle våga göra detsamma. I skolan har hon upplevt att hon på grund av sin religion förväntas ha något att säga om olika omvärldsfrågor, som när klassen diskuterar konflikten mellan Israel och Palestina.

– Alla vet vilken okunskap som kan finnas i skolan. Det är viktigt att lärarna kan föra debatten i klassrummet. Nu hoppas jag att de här samtalen kan leda till en förändring, säger Mira Kelber.

Medborgarna berättar

Samtalen mellan ungdomarna och politikerna är en del av Malmö stads satsning: Forum för demokrati och mänskliga rättigheter. Det är en plattform där medborgarna berättar och de förtroendevalda lyssnar.

– Det är riktigt bra att civilsamhället får sätta sig ner med politiker i två timmar, se dem i ögonen och säga: ”Så här är det”, säger Thomas Bull.

Rapport om hatbrott

Forum för demokrati och mänskliga rättigheter presenterar årets arbete och de ungas röster i en rapport. Rapporten syftar till att uppmärksamma de röster som kommit fram i Forumet så att kommunstyrelsen kan jobba vidare med de områden som presenteras. Utifrån träffarna med ungdomarna identifierar rapporten fyra problemområden:

  • Skolmiljön
  • Omvärldshändelser
  • Hat över internet
  • Trygghet och otrygghet

Rapporten i sin helhet

Den romska gruppen valde att avstå från deltagande med anledning av en pågående nationell diskussion om romernas medverkan vid Malmö internationella forum om hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism som regeringen anordnar i Malmö i oktober 2021.

Öppna Malmö

Öppna Malmö är stadens satsning för att lyfta frågor om diskriminering och rasism. Under temat Öppna Malmö planeras åren 2020–2022 seminarier, utbildningar, utställningar, filmvisningar med mera för att öppna upp för kunskapsdelning, möten och samtal. Genom att ta del av personliga berättelser och lära av varandras erfarenheter
kan vi skapa en mer öppen och inkluderande stad.

sv
sv