$left
$middle

Pressträff 20 november. Från vänster: Per-Erik Ebbeståhl, ledningsstrateg på stadskontoret, Anders Malmquist, grundskoledirektör och Lars Rehnberg, gymnasie- och vuxenutbildningsdirektör.

Från pressträff 20/11: Malmös kultur- och fritidsverksamhet för allmänhet stänger tillfälligt

Ta del av budskapen från Malmö stads pressträff fredag 20 november. Tyvärr hade vi ljud- och bildproblem under livesändningen men du kan se den i efterhand.

Kultur- och fritidsförvaltningen har beslutat att tillfälligt pausa delar av verksamheten för att minska smittspridningen i Malmö. Åtgärderna gäller fram till den 13 december då en ny bedömning genomförs. Grundskola och gymnasiet fortsätter enligt tidigare beslutade åtgärder och följer råden från Folkhälsomyndigheten. Hälsa- vård och omsorgsförvaltningen har ett 40-tal smittade och säkrat inomhusbesök genom att anhöriga ringer till det aktuella boendet innan besök. Det är några av budskapen från Malmö stads pressträff 20 november.

Malmö Museer, Malmö Konstmuseum, Malmö Konsthall och badhusen i Malmö stänger ner tillfälligt

På grund av den ökade smittspridningen i Skåne pausar Malmö stad kultur- och fritidsverksamhet som riktar sig till den breda allmänheten till den 13 december. Barn och ungas vardag måste fortsätta fungera men på ett sådant sätt att smittspridningsrisk minimeras.

- Vi stänger publik verksamhet som vänder sig till en bred allmänhet från den 24 november. De verksamheter som berörs är Malmö Museer, Malmö Konstmuseum, Malmö Konsthall och Stadsarkivet. Verksamhet som helt vänder sig till barn och unga upp till 15 år fortsätter hålla öppet. Det är prioriterat för oss här i Malmö, säger Susanne Serenhov, tf kulturdirektör.

Sedan tidigare råder det maxantal för besök på Malmös bibliotek och det har gett effekt på trängseln och antalet besökare.

Samma bedömning gör fritidsförvaltningen som väljer att införa skärpta restriktioner och ställer in vissa aktiviteter och verksamheter från den 23 november. Fritidsgårdar är fortsatt öppna men åldersgruppen begränsas och Kul i Malmö-aktiviteter för barn och unga födda 2005 eller tidigare pausas. Det är inte möjligt att boka nya tider i fritidsförvaltningens anläggningar.

- Folkhälsomyndigheten uppmanar alla som vistas i Skåne län att avstå från att vistas i inomhusmiljöer som till exempel badhus och gym, och beslutet om att stänga flera av fritidsförvaltningens verksamheter och införa skärpta restriktioner är ett led i detta. Vi vidtar åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden, säger Johan Hermansson, fritidsdirektör.

Fritidsförvaltningens idrottsanläggningar är öppna för schemalagd verksamhet. Föreningslivet har ett ansvar att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd och idrottsförbundens riktlinjer. Det är inte möjligt att boka nya tider i fritidsförvaltningens anläggningar.

Skolverksamhet fortsätter att följa råden från Folkhälsomyndigheten

Sedan några veckor tillbaka får ungefär var fjärde elev på Malmö stads gymnasieskolor undervisning på distans. Det har minskat trängseln i skolornas korridorer. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen tittar nu närmare på om regeringens beslut ger ytterligare möjligheter till insatser. Målsättningen är att hålla gymnasieskolorna öppna.

- Vi håller just nu på att se över om det ger fler möjligheter att minska trängsel, dämpa oro och för att säkerställa att vi långsiktigt kan hålla våra gymnasieskolor öppna. Det är oerhört viktigt att kunna hålla våra gymnasieskolor öppna och ge undervisning på plats i skolan. Inte minst med utgångspunkt i elevernas olika behov och förutsättningar, säger Lars Rehnberg, gymnasie- och vuxenutbildningsdirektör.

Komvux och SFI berörs inte av regeringens förordningsändring. Här sker redan stora delar av undervisningen på distans och den verksamheten fortsätter som tidigare.

Grundskolan är öppen och har varit det under hela pandemin. Folkhälsomyndigheten konstaterar att grundskolorna inte har visat sig vara en miljö där det nya coronaviruset sprider sig mer än på andra håll. Beslut har fattats om att skolpersonal kan till viss del jobba hemifrån.

Hälsa- vård och omsorgsförvaltningen rapporterar 40-tal smittade

I dagsläget har hälsa, vård och omsorgsförvaltningen 40-tal smittade i sina verksamheter. Förvaltningen fortsätter att fokusera helt på covid-19 och sedan en tid tillbaka har medarbetare munskydd vid nära vårdsituationer på en meter.

- Vi hade önskat att det inte fanns en enda smittad i våra boenden, samtidigt får vi sätta in siffran i ett sammanhang av att vi ger vård och omsorg till cirka tiotusen Malmöbor. Vi uppdaterar ständigt våra medarbetare på hur man hanterar skyddsutrustning rätt så som handskar, munskydd och förkläde, säger Gisela Öst, direktör för hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen.

Förvaltningen har säkrat inomhusbesök genom att anhöriga ringer till det aktuella boendet innan besök. Det har fungerat bra och många tar sitt ansvar. Igår (20/11) kom det nya restriktioner som innebär att kommuner i samråd med Smittskydd tillfälligt kan sätta ett besöksförbud på vårdboenden om det uppstår större smittspridningar. Undantag gäller dock make/maka och partner.

- Under våren såg vi hur ansträngt det var för de äldre under besöksförbudet. Många längtade efter att få se nära och kära. Men vi kommer att följa dessa nya lokala restriktioner allt i syfte att fortsätta skydda målgruppen äldre om det skulle behövas, fortsätter Gisela Öst.

Se här vilka verksamheter som påverkas av beslutet fram till 13 december.

https://malmo.se/Coronaviruset-och-sjukdomen-covid-19/Oppet-och-stangt-inom-kultur--och-fritidsverksamheter.html

sv
sv