$left
$middle

Foto: Colorbox

Satsning på det digitala klassrummet

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen gör nu en satsning som ska skapa ännu bättre förutsättningar för lärarna vid fjärr- och distansundervisningen. Genom att teckna licensavtal för Google Enterprise får medarbetarna tillgång till flera nya användbara funktioner.

– Jag är övertygad om att detta kommer att ge större möjligheter för lärarna att ge mer varierad fjärr- och distansundervisning. Det kommer också att bli ett större stöd till eleverna genom att de kan återkoppla och gå tillbaka. Det blir en mer interaktiv undervisning, säger Barbro Pettersson, som jobbar med digitalisering på utbildningskontoret. 

Malmö stads lärare använder Google Apps for Education som i staden fått namnet Malmö Apps. I den ditiala miljön finns hittills allt från mejl, kalender, en drive för att spara saker till möjligheten att samla sin klass i ett digitalt klassrum.

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ligger redan långt fram när det gäller digitala verktyg i skolmiljön. Malmö Apps är en faktor som gjorde omställningen till att undervisa helt på distans gick så pass bra i våras.

– Jag tror inte vi hade klarat det om vi inte hade haft den miljön, säger Barbro Pettersson.

Nu görs en satsning för att nätudervisningen ska ta ytterligare kliv genom att man får tillgång till licensen som kallas Enterprise.

Bland annat får lärarna tillgång till en funktion som gör att de på ett enkelt och effektivt sätt kan dela upp det digitala klassrummet i mindre grupper. Inspelningsmöjligheterna ökar också och lärarna får också möjlighet att få ut en närvarolista på ett snabbt sätt.

– Vilket tar bort en del administrativ tid, säger Fredrik Selarp, systemförvaltare.

Möjligheten till att ställa frågor i realtid utan att störa lektionen och en funktion för omröstningar är andra ingredienser. Dessutom kommer förvaltningen framöver att få alla de uppdateringar och nya funktioner som kan tänkas komma.

Fredrik Selarp berättar att uppgraderingen är efterfrågad, så gott som dagligdags kommer förfrågningar från IKT-pedagoger. Han är samtidigt övertygad om att den nya licensen skapar bättre förutsättningar för alla lärare på förvaltningen. Han slår fast att pandemin såklart varit tuff för professionen.

– Så allting som kan underlätta här och som kan skapa extra möjligheter att göra lektionerna roligare både för en själv och för eleverna tycker jag är fantastiskt kul, säger Fredrik Selarp.

För närvarande får runt 25 procent av eleverna på de nationella programmen på Malmö stads gymnasieskolor fjärr- eller distansundervisning. På komvux och sfi sker stora delar av undervisningen på distans.

Läs mer om fjärr- och distansundervisningen.

sv
sv