$left
$middle

Biblioteken gör samlingen av

medier algoritmstyrd

Biblioteken i Malmö blir först ut i Sverige med att ha en mediesamling styrd av algoritmer. Det nya systemet för mediehantering kommer att styra runt böcker och andra medier till de bibliotek där de efterfrågas eller behövs mest. Målet med systematiseringen av mediesamlingen är att frigöra tid och resurser.

Styrs av bibliotekarier

Biblioteken i Malmö blir först ut med en algoritmstyrning av mediesamlingen, har flera medier rapporterat om i dagarna (se länkar längst ner i nyheten). Systemet biblioteken ska använda heter IMMS (Intelligent Material Management System). Algoritmerna i systemet sätts och styrs av bibliotekarier, och inköp av nya medier görs också av bibliotekarier. Systemet känner av om en viss litteratur saknas på hyllorna, så finns det en stor efterfrågan av en viss sorts böcker på ett bibliotek så kommer många av de böckerna finnas där, men inte alla.

Systemet kommer hanteras av bibliotekarier för att säkerställa en balans av medier på Malmös alla folkbibliotek, exempelvis för att undvika att alla nyare böcker hamnar på det största biblioteket med flest låntagare.

I systemet går det också att säkerställa att en viss typ av medier finns på ett visst bibliotek. Till exempel baserat på arbete för prioriterade grupper så som barn och unga, personer med funktionsnedsättningar eller personer med annat modersmål än svenska.

Det nya systemet innebär att biblioteken kommer att gå över till att ha ett så kallat flytande bestånd av medier, det vill säga en gemensam mediesamling för alla bibliotek.

Frigöra tid

Målet med systematiseringen av bibliotekens mediesamling är att frigöra tid och resurser som istället kan användas till att starta nya bibliotek, möta fler besökare och jobba mer med litteraturförmedling. En rapport från då biblioteken i Köpenhamn och Århus införde samma system visar att systematiseringen kan effektivisera hanteringen av medier med hela 40 procent. Med detta system kan biblioteken helt enkelt använda sin mediebudget på ett bättre och smartare sätt.

– Med IMMS kan vi ge Malmöborna snabbare och bättre biblioteksservice, och vi frigör samtidigt resurser som kan användas bättre – en win-win, säger Torbjörn Nilsson, stadsbibliotekarie.

Starten blir i sommar

Just nu pågår förarbetet i form av kunskapsinsamling och förberedelser av mediesamlingen. Planen är att successivt sätta igång systemet under sommaren och sedan tar det ungefär ett år innan effekterna börjar märkas.

Du vet väl att om du saknar någon bok, spel eller annan media så kan du skicka in ett inköpsförslag?

I inslaget i Studio Ett i Sveriges Radio benämns systemet som styrt av AI, men det styrs av algoritmer och det är inte samma sak som artificiell intelligens.

sv
sv