$left
$middle

Finn Williams blir Malmös nye stadsarkitekt

Nu är det klart med ny stadsarkitekt i Malmö

Det är Finn Williams som från den 28 juni 2021 blir Malmös nya stadsarkitekt och därmed den tionde stadsarkitekten genom tiderna.

– Jag ser fram emot att ta mig an rollen som stadsarkitekt för en stad med ett så starkt internationellt rykte inom hållbar stadsutveckling. Det är en spännande möjlighet att fortsätta denna banbrytande tradition och även göra Malmö till en förebild för inkluderande stadsutveckling i framtiden, säger Finn Williams.

Finn Williams har en bakgrund inom arkitektur och har arbetat i nio år inom den offentliga sektorn vid Croydon Council och Greater London Authority. Innan dess arbetade han vid Office for Metropolitan Architecture och vid General Public Agency. År 2017 grundade han och blev VD för Public Practice, ett socialt företag med uppdraget att bygga upp den offentliga sektorns kapacitet för proaktiv stadsplanering.

– Jag har ägnat min karriär åt att förbättra kvaliteten och jämställdheten i stadens livsmiljöer i Croydon och i London samt genom att grunda stiftelsen Public Practice. Det ska nu bli spännande att tillämpa mina erfarenheter från dessa sammanhang i en stad som är så komplex och mångfacetterad som Malmö, säger Finn Williams.

Viktigt arbete för Malmös utveckling
Stadsarkitekten ska med arkitekturen som redskap hjälpa till att skapa hållbara och attraktiva livsmiljöer för många generationer framöver. År 2050 beräknas en halv miljon invånare bo och leva i vår stad. Som stadsarkitekt kommer bidraget därför vara betydelsefullt för många Malmöbor.

– Jag är otroligt glad över att Finn Williams blir vår nya stadsarkitekt. Jag är övertygad om att han med sin intressanta bakgrund och erfarenhet kommer att bidra mycket till Malmö stads kommande utveckling, säger Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör.

Fokus på samarbete och dialog
En viktig uppgift blir att samverka och föra dialog om arkitektur och gestaltning med externa aktörer, bransch, övriga förvaltningar och bolag. Med utgångspunkt i Malmös arkitekturprogram, Arkitekturstaden Malmö, kommer stadsarkitekten samtala, inspirera och diskutera stadens visioner och ambitioner för de byggda livsmiljöerna både på den lokala och den nationella arenan.

– I Malmö strävar vi efter att hela tiden spänna bågen för långsiktig och hållbar arkitektur och stadsplanering. Vi vill utveckla goda livsmiljöer i hela staden. I det arbetet krävs hög ambition, kunskap och bred samverkan och där har stadsarkitekten en viktig roll. Stadsbyggnadskontoret har gjort en spännande och bra rekrytering i Finn Williams som kommer att hjälpa oss i vårt arbete att ligga i framkant, säger Sofia Hedén (S), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

sv
sv