$left
$middle

Fotograf: Fredrik Johansson Elvanfoto.Se

Sofielunds fastighetsägare erbjuds kunskapspaket om Agenda 2030

Ett hopkok av aktiviteter på temat blågröna lösningar, bosociala frågor och minskade klimatavtryck ska öka kännedomen om Agenda 2030 hos fastighetsägare i Sofielund. Satsningen går under namnet Kunskapspaket 2030 och samordnas av Malmö stad och Fastighetsägare BID Sofielund tillsammans med experter.

Redan 2017 skrev Fastighetsägare BID Sofielund, Malmö stad, VA Syd och Eon under en gemensam avsiktsförklaring för att förstärka insatserna för en hållbar utveckling i Sofielund, med de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030, som verktyg.

Hur vi agerar lokalt har stor påverkan och med tiden ställs också tydligare och skarpare krav på samhällsaktörer att agera för en hållbar utveckling.

Ett kunskapspaket för fastighetsägare

Genom projektet Case Sofielund 2030 har Fastighetsägare BID Sofielund och Malmö stad tillsammans med experter tagit fram ett värdefullt kunskapspaket som hjälper fastighetsägare att höja värdet och attraktionskraften för både fastigheterna och för Sofielund i stort.

Kunskapspaketet 2030 består av flera fristående föreläsningar, studiebesök, hållbarhetsvandringar, workshops och öppet hus där fastighetsägare får möjlighet att träffa experter inom blågrön infrastruktur, energi- och klimat, bosociala frågor med mera.

"Fastighetsägare har en stor möjlighet att bidra, men också att hämta hem konkreta vinster genom att förstärka sitt hållbarhetsarbete, exempelvis genom skademinimering, effektiv energianvändning och ökad trygghet och trivsel för de boende."

Sonia Denkiewicz från Hållbar Utveckling Skåne som är samordnande projektledare för initiativet.

Först ut i programmet: Blågrön infrastruktur

Scandinavian Green Roof Institute inleder aktiviteterna inom Kunskapspaket 2030 med en digital träff och introduktion till kommande aktiviteter inom ämnet blågrön infrastruktur.

Fastighetsägare som deltar kommer öka sin kunskap kring möjligheterna med blågröna lösningar, dels genom webinarier och guidade turer med olika teman, därtill även som direkt rådgivning baserat på den enskilde fastighetsägarens behov och vision.

- Vi ser fram emot att dra igång de planerade aktiviteterna och att tillsammans med fastighetsägarna ta steget från behov och vision till verkstad med konkreta lösningar som kan ge vinster på både kort och lång sikt, säger Tanja Hasselmark Mason, projektledare på Scandinavian Green Roof Institute.

Är du fastighetsägare i Sofielund och vill delta?

Här kan fastighetsägare anmäla sig till introduktionen om Blågrön infrastruktur. Du som boende i Sofielund får gärna tipsa din fastighetsägare om initiativet.

För kommande aktiviteter inom Kunskapspaket 2030, håll dig uppdaterad på Fastighetsägare BID Sofielunds hemsida. Här kan du läsa mer om Fastighetsägare BID Sofielunds arbete med Case Sofielund.

Kunskapspaket 2030 görs inom projektet Case Sofielund 2030 med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden via Tillväxtverket. Projektet pågår mellan 2019-2022. Fler aktiviteter inom projektet hittar du på malmo.se/kvtrevnaden.

Logotyp
sv
sv