$left
$middle

Väggkonstverk av Artscape från 2014, Emil Malmborg

Offentlig konst tar plats i Sofielund

I maj 2021 får Sofielundsområdet sex konstverk framtagna av nationella och internationella konstnärer. Artscape leder arbetet med medel från Case Sofielund som är en långsiktig satsning för hållbar stadsutveckling.

Sedan 2019 har Malmö stad och Fastighetsägare BID Sofielund arbetat inom Case Sofielund 2030 och Case Sofielund Entreprenörskap som fokuserar på hållbar stadsutveckling i området. Genom att arbeta med de globala målen på ett lokalt plan ska arbetet öppna upp möjligheter för verksamheter, medborgare och fastighetsägare att tillsammans skapa en attraktiv plats för boende och besökare.

Inom projekten finns ett uppdrag att få in konst i det offentliga rummet.

- Konst och kultur är viktiga redskap för en hållbar stadsutveckling. Det engagerar och skapar möten samtidigt som det bidrar till intressanta och trivsamma miljöer, säger Elin Hasselberg som är projektledare i Case Sofielund 2030.

Konst som utforskar gränser

Artscape leder arbetet och kallar satsningen Artscape 2021 Malmö. De ser det som ett experimentellt initiativ till att utveckla konstformen i en ny spännande riktning.

- Den urbana samtidskonsten är i ständig utveckling och vi vill med vårt nya projekt bidra till det genom att skapa en plattform där vi och konstnärerna får testa nya grepp och ge konstformen en chans att växa organiskt i en experimentell anda, säger Daniel Wakeham, en av Artscapes grundare.

Artscape vill ge de deltagande konstnärerna en möjlighet att utforska gränserna för gatukonst i det offentliga rummet med såväl storskaliga muralmålningar som installationer, skulpturer och konst där allmänheten deltar. Syftet är att visa upp ett brett spektrum av konstformen och samtidigt erbjuda Malmöborna ett spännande utbud av nyskapande konstupplevelser.

Läs pressmeddelandet från Artscape här.

Artscape 2021 Malmö görs inom projekten Case Sofielund 2030 och Case Sofielund Entreprenörskap som drivs av Malmö stad och Fastighetsägare BID Sofielund med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) via Tillväxtverket. För fler satsningar inom Case Sofielund 2030, besök www.malmo.se/KvTrevnaden.

Om gatukonst

Urban samtidskonst, eller gatukonst, är idag den visuella konstform som får överlägset mest uppmärksamhet i världen. En demokratisk och lättillgänglig konstform i ständig utveckling som har kommit att bli ett viktigt och allt mer återkommande uttryck i den moderna stadsbilden.

Artscape arbetar med såväl storskaliga muralmålningar och installationer skapade av etablerade konstnärer som medskapande konstverk där allmänheten deltar. Urban konst har, utöver sina konstnärliga kvaliteter, kraft att positivt omforma det offentliga rummet och bidra till ett mer inkluderande samhälle.

sv
sv