$left
$middle

Nu lanseras podden STUDIO SYV

Ny podd stöttar eleverna i sina val

Malmö stad lanserar nu podden STUDIO SYV. Målet är att stötta unga i deras studie- och yrkesval.

– Det finns ett stort behov i Malmö att hitta nya sätt för att nå ut till eleverna när det gäller deras studie- och yrkesval. Speciellt nu i coronapandemin behöver vi vara kreativa, säger Petra Parmvi, programledare för podden och som även jobbar som Studie- och yrkesvägledare på Söderkullaskolan.

Ungdomar gör under sin skolgång flera tuffa val som behöver vara välgrundade. I dessa processer spelar skolan ett viktigt uppdrag och i det studie- och yrkesvägledarna på skolorna en viktig roll, men det är ibland svårt att nå alla. Genom podden är förhoppningen just att nå ut brett och att det i sin tur kan leda till mer likvärdig vägledning.

– Podden ska såklart inte ersätta skolans vägledningsarbete, det finns alltid behov för det enskilda samtalet med coachning och där man kan bolla idéer. Men den kan vara en liten del där vi genom information får eleverna att börja reflektera kring sig själv och på det sättet kunna göra ett val som är baserat på självkännedom, säger Petra Parmvi.

Innehållet i avsnitten kommer att variera och tidsmässigt följa de val som grundskolelever, gymnasieelever men också elever som gått ut gymnasiet behöver göra. Tillsammans med inbjudna gäster ska Petra Parmvi samtala om de olika valen och utmaningar som unga kan möta.

Det kan till exempel handla om valet till gymnasiet och gymnasiesärskolan, språkvalet i grundskolan, prao, men också val till universitetsstudier, komvux och folkhögskola. Såklart är ambitionen att även avhandla hur det ser ut på arbetsmarknaden och hur man skriver cv och söker jobb.

De första avsnitten har redan släppts och ägnas helt åt omvalet till gymnasiet som nu drar igång. Avsnittet gästas av en gymnasieelev som går på Pauliskolan.

– Det kan vara en del som är besvikna och kanske inte hade de meritpoäng som krävdes. Vi pratar om hur man kan hantera oron inför omvalet och hur man kan tänka för att göra ett väl underbyggt val.

Det finns även ett kortare avsnitt som ger handfasta tips till unga som letar sommarjobb. Till hösten släpps fler avsnitt.

– Vi behöver stötta våra ungdomar, det är de som är framtiden.

Här finns podden: STUDIO SYV | Podcast on Spotify

sv
sv