$left
$middle

Aktuellt om coronasituationen vecka 18

Matcher och tävlingar kan anordnas lokalt för barn och unga och gymnasieskolorna planerar inför årets studentfirande. Det är något av det som rapporteras i Aktuellt om corona denna vecka.

Illustration. Kampanj: Kämpa Malmö

Gymnasieskolor planerar inför årets studentfirande

Malmö stads gymnasieskolor planerar nu hur årets studentfirande ska se ut baserat på Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Folkhälsomyndighetens bedömning är att betygsutdelning och ceremonier i samband med gymnasieexamen är möjliga om de anordnas på ett sätt så att risken för smittspridning minimeras. Det innebär att studentfirandet kommer att se annorlunda ut för att det inte ska uppstå större folksamlingar. Bland annat bör:

  • utspring ske en klass i taget eller i mindre grupper,
  • kontakt med närstående bör bara ske i utomhusmiljö, och
  • antalet besökare ska begränsas så att trängsel undviks.

Tranportstyrelsen har även i år förbjudit studentflak och att hyra buss eller kanalbåt som omfattas av begränsningsförordningen med max åtta personer.

Förutsättningarna är som fjolåret. Utifrån de rådande omständigheterna är grundprincipen i skolornas planering, att två anhöriga per elev kan närvara vid studentfirandet. Ambitionen är att skolornas planeringar ska komma på plats under den kommande veckan.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens riktlinjer inför studenten:
Småskaligt studentfirande — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Åtgärder vid ökad smittspridning på grundskolor

Bland Malmös grundskolor ligger sjukfrånvaron bland elever och personal generellt på normala nivåer. Skolledare och utbildningschefer följer noga sjukfrånvaron. Om en plötslig ökning av sjukfrånvaron sker med anledning av covid-19 kan skolledare, med stöd av Smittskydd Skåne, tillfälligt låta enskilda klasser, årskurser eller stadier gå över till distansundervisning för att bryta smittkedjan.

Den senaste veckan har tre grundskolor låtit klasser gå över till distansundervisning under totalt fem dagar.

På gymnasiet fortsätter den gradvisa återgången till närundervisning. Riktvärdet, att 80 procent av eleverna bör få närundervisning ligger kvar även under vecka 18 och 19. Därefter är utgångspunkten att alla elever ska få närundervisning i gymnasieskolorna. Det är såklart en balansgång att motverka risken för smittspridning samtidigt som elevernas rätt till utbildning garanteras. Även på gymnasiet finns förutsättningar att gå över till distansundervisning om smittspridning skulle uppstå.

Barn och unga kan spela matcher utomhus

Folkhälsomyndigheten meddelade förra veckan att föreningar med lagidrotter, från den 28 april, kan anordna en match eller tävlingsdag per lag och vecka utomhus, för barn och unga födda 2002 eller senare. För individuella idrotter gäller att barn och unga kan tävla eller delta i en match utomhus, max en gång per vecka. Matcher och tävlingar ska genomföras lokalt i Skåne, eller med begränsat resande.

Fritidsförvaltningen kommer att hantera bokningar löpande, enligt ovan. Föreningar ansvarar för att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd för att undvika smittspridning.

Mer information om bokningsregler (Malmö stad)

Länk till Folkhälsomyndigheten: Barn och unga kan spela matcher utomhus — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Fåtal smittade inom äldreomsorgen

Just nu är ett fåtal smittade av covid-19 av de cirka 10 000 Malmöbor som får insatser av hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen. Malmö stad fokuserar också på den viktiga introduktionen till sommarvikarier. Det innebär att chefer och nyckelpersoner får stödmaterial om covid-19 så att vikarier ska känna sig trygga i att göra rätt när de möter Malmöbor med insatser. När det gäller vaccinering av sommarvikarierna har Malmö stad ett nära samarbete med Region Skåne.

Regeringen föreslår lättnader på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

En nedtrappning av restriktioner måste ske successivt. Regeringen föreslår nu lättnader av deltagartaket på vissa arrangemang. En förutsättning för att förslagen i remissen ska kunna träda i kraft den 17 maj är att smittläget och situationen inom vården tillåter det.

Läs mer på regeringen.se:
Förslag gällande allmänna sammankomster och offentliga tillställningar remitteras - Regeringen.se

Sommarscen är tillbaka

Efter en lång och mörk coronavinter kommer sommarscen Malmö återigen att möta Malmöborna runtom i Malmö, anpassad efter rådande restriktioner. Det innebär att Pildammsteatern pausas, och istället kommer Borggården på Malmöhus slott att bli en central punkt. Publikantalet kommer att begränsas och delar av programmet kommer att behöva förbokas.
Läs mer om Sommarscen här:
Press - Malmö stad (malmo.se)

Trängseltillsyn på serveringsställen

Förra veckan, den 26 april – 2 maj, har miljöförvaltningen genomfört 31 trängselkontroller på serveringsställen i Malmö, av dessa hade inga avvikelser. Fokus har varit Valborgshelgen och att följa upp inkomna tips från allmänheten.

Sedan den 17 april 2020 har miljöförvaltningen genomfört cirka 2121 inspektioner på serveringsställen och 162 avvikelser har noterats.

Sjukfrånvaro Malmö stad

Inriktningen för Malmö stad under pandemin är att säkerställa driften av våra samhällsviktiga verksamheter, skydda äldre och andra riskgrupper och motverka spridningen av smittan. Staden arbetar också för att aktivt anpassa och hantera ordinarie verksamheter och uppdrag efter expertmyndigheternas bedömningar och rekommendationer.

Sjukfrånvaron i Malmö stad var 6,7 % under vecka 17, vilket är ca 1,6 procentenheter högre än jämfört med 2019. Sjukfrånvaron skiljer sig åt mellan förvaltningarna, störst ökning var det på förskoleförvaltningen, grundskoleförvaltningen, hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen och kulturförvaltningen. Enligt rekommendationerna är det fortsatt viktigt att de medarbetare som har möjlighet att arbeta hemifrån gör så, men i flertalet förvaltningar finns inte denna möjlighet. Den högre sjukfrånvaron i dessa verksamheter bedöms vara en naturlig konsekvens av att medarbetare måste stanna hemma från arbete vid lindriga symtom för att förhindra smittspridning samt andra tillfälliga regler inom socialförsäkringsområdet. Flera av dessa förvaltningar har sedan tidigare en hög sjukfrånvaro.

Sjukfrånvaron i Malmö stad var 6,7 % under vecka 17, vilket är ca 1,6 procentenheter högre än jämfört med 2019. Sjukfrånvaron skiljer sig åt mellan förvaltningarna, störst ökning var det på förskoleförvaltningen, grundskoleförvaltningen, hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen och kulturförvaltningen. Enligt rekommendationerna är det fortsatt viktigt att de medarbetare som har möjlighet att arbeta hemifrån gör så, men i flertalet förvaltningar finns inte denna möjlighet. Den högre sjukfrånvaron i dessa verksamheter bedöms vara en naturlig konsekvens av att medarbetare måste stanna hemma från arbete vid lindriga symtom för att förhindra smittspridning samt andra tillfälliga regler inom socialförsäkringsområdet. Flera av dessa förvaltningar har sedan tidigare en hög sjukfrånvaro.

Nästa "Aktuellt om coronasituationen" publiceras den 18 maj.

Läs mer om vad Malmö stad gör under coronapandemin.

sv
sv