$left
$middle

Vi och dom – en utställning om hatbrott

Den 5 juni 2021 öppnar ”Vi och dom – en utställning om hatbrott” på Malmö Museer. Varför drabbar hatbrott hårdare? Varför anmäls inte fler hatbrott? Vad gör polisen? Vad kan du göra?

Vi och dom är en utställning som bränner till och berör, där du som besökare får tänka, känna och reflektera. Vandringsutställning från Polismuseet.

Min flickvän får ett knytnävslag i ansiktet.Jag blir nersparkad.Sedan försvinner de lika fort.Det behövs inte mer än några minuterför att plocka ner en nykär tonåringfrån ett moln och förändradennes rörelsemönsterför flera år framöver.

Elsa, 20 år

Någon begår ett brott mot en eller flera personer, bara för att de tillhör en viss grupp. Det kan vara romer, homosexuella eller personer med annan etnisk bakgrund. Hat, rädsla eller fördomar ligger bakom. Sådana brott kallas hatbrott. De är ett angrepp mot några av våra viktigaste värderingar – de som handlar om mänskliga rättigheter och alla människors lika värde.

Vi och dom

–Utställningen berör oss alla – det handlar om alla människors lika värde och rätt att få vara den man är. Utställningen ger kunskap om hatbrott och öppnar upp för reflektion som kan ge ökad medvetenhet och förståelse om oss själva och varandra - och hur vi kan leva tillsammans i jämlikhet och demokrati, säger Suzanne Edlom, pedagog på Malmö Museer.

På senare tid har samhällsklimatet i Sverige och i Europa hårdnat vad gäller respekten för människors lika värde och yttrandefrihet. Ett segregerat samhälle skapar mer grupperingar och ett ”Vi och dom”. De flesta hatbrott anmäls inte och väldigt få leder till fällande dom.

Målgruppen är ungdomar

Utställningen har framförallt ungdomar som målgrupp. Förutom att få en insikt i hatbrottets konsekvenser så vill vi även minska acceptansen för hatbrott och få besökarna att känna att de kan göra något. Att anmäla hatbrott, att tydligt visa att det inte är ok och att våga uppmärksamma och hjälpa andra.

–Att utsätta någon för hat och hot, eller andra brott, på grund av uppfattad hudfärg, religion, etnisk bakgrund, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck, är en oerhört stor kränkning. Inte bara av personen i sig utan för gruppen som helhet och detta vill vi inte ha i vårt samhälle. Utställningen riktar sig till unga personer som snart ska ut och stå på egna ben och det är viktigt att de känner att vi kraftigt tar ställning mot brott och kränkningar. Vi hoppas att många tar sig tiden att besöka utställningen, säger Frida Rydelius på Demokrati- och hatbrottsgruppen på Malmöpolisen.

Vandringsutställning från Polismuseet

Vi och dom är en vandringsutställning från Polismuseet. I ett samarbete med bland annat Xenter Botkyrka och Design Lab Skärholmen har ungdomar varit med i gestaltningsprocessen och de har skapat verk i utställningen.

Öppna Malmö

Denna utställning är en del av Öppna Malmö. Öppna Malmö är ett samlingsnamn för en rad aktiviteter med ett gemensamt syfte: alla i Malmö ska kunna vara stolta över sin bakgrund och identitet – och leva i staden som jämlikar. Under åren 2020–2022 planeras utbildningar, utställningar och andra aktiviteter för att lyfta frågor om öppenhet och tolerans.

sv
sv