$left
$middle

Maxmud Warsame Haji är intresserad av färger. Hans bidrag till det offentliga konstverket är inspirerat av färgen på fodret i hans innerjacka, en stark orange.

Offentliga konstverk tar form i Sofielund

Konstlyftet 2.0 – ett projekt riktat till vuxna med kognitiv eller fysisk funktionsnedsättning – är i full gång. På Malmö Konsthall skapas nu grunden till det som kommer att bli tre offentliga konstverk i Sofielund hösten 2021.

I bildspelet ser vi Maxmud Warsame Haji som målar, Uffe Reinholdsson framför sin färgglada picknick-filt, Anna Jacobsson framför sina bilder vid fönstret och konstnärerna Karin Hasselberg Mang (t.v) och Cecilia Wendt (t.h.)

Under ledning av konstnärerna Karin Hasselberg Mang och Cecilia Wendt ska tre offentliga konstverk ta form i området Trevnaden i Sofielund i höst. Verken skapas av deltagare i LSS-verksamheten Holmgången DV som under april och maj månad träffats på Konsthallen en gång i veckan. Färgtuber, fotografier, tyger och skisser ligger utspridda över bordet.

– Vårt uppdrag är att leda genom att följa. Att lyssna av och hitta rätt bland deltagarnas tankar och visioner. Det roligaste med projektet är att vara i det okända tillsammans med deltagarna, säger Hasselberg Mang.

Projektet Konstlyftet, som sedan 2011 drivits av Malmö Konsthall i nära samarbete med Daglig verksamhet enligt LSS (lagen om stöd och service), fick en nystart tidigare i år. Då gick MKB Fastighets AB och funktionsstödsförvaltningen i Malmö stad in som nya samarbetspartners i projektet. Med utökade resurser har man kunnat välkomna fler grupper till skapande verkstäder och kommer i höst att skapa tre offentliga konstverk i Sofielund.

Verken växer fram efterhand

Hur konstverken kommer att se ut är resultatet av de samtal och skaparträffar som konstnärerna haft med LSS-deltagarna Anna Jacobsson, Maxmud Warsame Haji och Uffe Reinholdsson under våren. Som det ser ut nu kommer det att bli ett visuellt verk inspirerat av en bokhylla, bestående av foton från Malmö printade på lamell i olika färger och placerade över ett stort fönster, ett cykelställ som till färgen bryter mot de andra i området och en picknick-filt som ska vävas och hängas upp. Planerad invigning är hösten 2021.

– Material, tematik och teknik har beslutats tillsammans i gruppen. Arbetsmaterialet är inspirerat av platsen. Till exempel har vi använt odlingstäckväv i skissarbetet, då området i Sofielund tidigare var ett odlingsområde, säger Wendt.

Ett fritt rum anpassat för olika behov

Konstlyftet 2.0 ger plats åt deltagarnas erfarenheter genom offentlig konst och tillfälliga utställningar. Verksamheten ska vara ett fritt rum för inspiration och skapande utifrån varje persons behov och förutsättningar och verka för ökad förståelse mellan Malmöbor.

Konstlyftet riktar sig till deltagare i Daglig verksamhet enligt LSS för vuxna personer med kognitiv eller fysisk funktionsnedsättning. Konceptet går ut på att deltagare från verksamheterna kommer till Konsthallen för att titta på pågående utställning och sedan skapar utifrån dess teman under ledning av Konsthallens pedagoger. Varje år ställer deltagarna ut sina verk på Malmö Konsthall eller andra platser i Malmö. I år kommer även åtta nya grupper inom LSS-bostäder att få tre besök vardera med kreativt skapande på Malmö Konsthall under ledning av konstnär Nina Jensen.

Deltagarna från LSS-gruppen Pappersmakarna på plats i kvarteret Trevnaden i Sofielund, där det offentliga konstverket ska uppföras.

Deltagarna i LSS-gruppen Holmgången DV på besök i Trevnaden, området i Sofielund där det offentliga konstverket ska uppföras.

sv
sv