$left
$middle

Den 14 juni till 24 juni pågår sommarskola i både grundskolan och gymnasiet. Foto: Foto: Colourbox

Fler elever erbjuds sommarskola i år

Sommarskolan som drar igång i nästa vecka blir i år större både inom grundskolan och gymnasiet. 1 011 elever i årskurs 7–9 har ansökt och på gymnasiet får runt 250 elever möjligheten att gå sommarskolan.

Malmö stad arrangerar i år sommarskola mellan den 14–24 juni både inom grundskola och gymnasiet.

Så gott som alla grundskolor för årskurs 7–9 har egen sommarskola. Några går samman och genomför corona-anpassad undervisning, med hänsyn till smittspridningsrisken.

I år är lovskolan mer sökt än vanligt bland elever i årskurs 8 och 9. 1 011 elever har ansökt, ifjor var antalet 957 elever varav 736 genomförde lovskolan. Det finns goda skäl att anta en covid-19-effekt eftersom antalet var väsentligt lägre åren innan.

Sommarskolan på gymnasiet riktar sig till elever i årskurs 1 och 2. I år är den förlagd på Malmö Borgarskola. Även här syns en ökning. Runt 250 elever har anmälts jämfört med fjolårets dryga 200. Jämfört med 2019 är det en ökning med 40 procent.

De gymnasieelever som får möjligheten ska ha blivit underkända eller riskera att inte bli godkända. Även en pedagogisk bedömning har gjorts för att se om det finns möjlighet för eleven att nå kunskapskraven. Det är ansvarig skolledare på respektive gymnasieskola som beslutar om en elev ska erbjudas möjlighet att gå sommarskolan.

Runt 20 lärare är involverade i årets sommarskola på gymnasiet som totalt erbjuder 13 olika kurser både på gymnasial och grundläggande nivå. Bland annat erbjuds simning för elever på introduktionsprogram, svenska som andraspråk, svenska, engelska och matematikkurser.

Såklart vidtas samma åtgärder för att minska risken för smittspridning på skolan som under ordinarie verksamhet. Det handlar bland annat om goda möjligheter till handtvätt och insatser så att trängsel undviks.

Fakta lovskola

Inom grundskolan är lovskolan reglerad i skollagen. Det innebär att huvudmän är skyldiga att erbjuda lovskola för elever i årskurs 8 och 9, under vissa förutsättningar. Lovskola på sommaren kallas ibland också för sommarskola.

Sommarskolan inom gymnasiet är frivilligt anordnad av huvudmannen och är således inte reglerad i skollagen.

Mer information finns på Skolverkets hemsida.

sv
sv