$left
$middle

Foto: Andreas Paulsson

Så ska WorldPride och EuroGames genomföras på ett smittsäkert sätt

Anpassat publikantal, informationsskyltar, handsprit och publikvärdar som påminner om avstånd är några av åtgärderna för att minska risken för smittspridning under WorldPride och EuroGames i Malmö.

På torsdag, den 12 augusti, går startskottet för WorldPride och EuroGames i Malmö och Köpenhamn med fokus på inkludering och mänskliga rättigheter.

Malmöprogrammet bjuder på den officiella öppningsparaden på Malmö stadion, WorldPride House med möten och föreläsningar, human rights Summit om migration och HBTQIA-frågor, WorldPride Park med konst, performance och musikframträdanden, Youth Pride, en konferens om inkludering inom idrotten och givetvis fest och glädje.

Då pandemin är långt ifrån över, trots lättade restriktioner, är evenemanget anpassat efter rådande omständigheter och erbjuds därför både digitalt och fysiskt.

– Det är fantastiskt att vi trots rådande pandemi har möjlighet att träffas och prata om dessa så viktiga frågor. Evenemanget är ett hybridevenemang som erbjuder såväl digital som fysisk närvaro. Vi behöver alla ta ett personligt ansvar i att hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid symptom, även om man är vaccinerad, säger Anna Tenfält, Malmö Prides projektledare för WorldPride i Malmö.

Även om vi i Sverige har kommit långt med vaccineringen, ser vi en ökad smittspridning såväl i omvärlden och i Sverige, vilket kan förklaras med ökad trängsel och resande på semesterorter och nöjesställen.

– Samtidigt som vi gläds över att fler blir vaccinerade och att vardagen börjar återvända så måste vi hålla i minnet att vi fortfarande befinner oss i en pandemi och alla har ett ansvar att undvika smittspridning i samhället. Därför är det viktigt att deltagare och publik följer Folkhälsomyndighetens restriktioner och de åtgärder och regler som gäller under arrangemanget på ett tryggt och säkert sätt, säger Johan Hermansson, fritidsdirektör och ordförande i Malmö stads styrgrupp.

Malmö Pride och Malmö stad har ett nära samarbete med Länsstyrelsen och polisen för att se till att restriktioner följs, men framförallt att evenemanget inte ska bidra till ökad smittspridning.

De åtgärder som sätts in under evenemanget 12–22 augusti:

  • Informationsskyltar på svenska och engelska.
  • Handsprit finns utplacerat på platser där evenemanget äger rum.
  • Volontärer och annan personal kommer att bära visir vid större folksamlingar, tex vid insläpp till Invigningen.
  • Vid större programpunkter inleder moderator/talare med en kort information om de restriktioner som gäller.
  • Publikvärdar som påminner om avstånd och hjälper till rätta för att undvika att trängsel skapas.
  • Information om restriktioner samt platser för att göra covidtest finns i programmet på svenska och engelska.

Särskila åtgärder för Öppningsparad och invigning den 12 augusti:

  • Förbokning av biljetter för att säkerställa avstånd mellan sällskap.
  • Insläpp sker vid olika sektioner och tider.
  • Avståndsmarkeringar.
sv
sv