$left
$middle

Magasin 211 belönas med Stadsbyggnadspriset och Priorn med Gröna Lansen

Årets vinnare av Stadsbyggnadspriset är Magasin 211 i Varvsstaden. Genom ett träffsäkert förhållningssätt till bevarande och återbruk har den över 100 år gamla byggnaden fått nytt liv. Miljöbyggpriset Gröna Lansen går till Priorn som är ett energieffektivt kontorshus som även innehåller forskningsklinik och minnesmottagning. 

Båda projekten visar hur miljö- och klimatfrågorna har blivit en självklarhet och nödvändighet när det kommer till hållbart stadsbyggande och god arkitektur. Genom att utmana invanda arbetssätt och söka nya lösningar visar aktörerna bakom Magasin 211 och Priorn på stor uthållighet och ett stort engagemang att driva Malmös utveckling framåt.

Magasin 211

Typ av projekt: Ombyggnation till kontorslokaler och restaurang
Byggherre: Varvsstaden AB
Arkitekt: Wingårdhs
Antikvarie: Restaurera
Färdigställt: 2021
Fastighet: Bogserbåten 1
Adress: Jagaregatan 4

Juryns motivering

"Genom ett träffsäkert förhållningssätt till bevarande och återbruk har Magasin 211 återigen fått en ny användning. Med utgångspunkt i byggnadens karaktärsdrag och en cirkulär inställning till material, inventarier och kulörer, har en unik och sinnlig upplevelse skapats. Ett samtida lager har varsamt adderats till hundra års förändringar, så att byggnadens historia fortsatt går att läsa. Tegelfasaden, gjutjärnsfönstren, portar och detaljer har försiktigt restaurerats. Nya håltagningar och tillägg öppnar byggnaden mot stadsrummet och skapar förutsättningar för att stadsmiljön ska bli inbjudande och levande. Återbruket har hållit klimatavtrycket nere, utmanat invanda arbetssätt och ställt krav på flexibilitet och engagemang hos alla inblandade. Magasin 211 är ett projekt som berör, inspirerar och sätter ribban högt för den kommande utvecklingen av Varvsstaden."

Priorn

Typ av projekt: kontorslokaler, minnesmottagning och forskningsklinik
Byggherre: Vasakronan
Arkitekt: White Arkitekter
Färdigställt år: 2020
Fastighetsbeteckning: Abbedissan 2
Adress: Pildammsvägen 6 A-B/S:t Johannesgatan 8

Juryns motivering

”Priorn har energilösningen som sticker ut – eller snarare ner till 350 meters djup. Med geoenergi förses byggnaden med både värme och kyla efter säsongens behov. Dessutom räcker energin även till grannfastigheten. Som en stillsam kontrast till det centrala och energifyllda läget vilar Sinnenas trädgård på toppen av Minnesklinikens verksamhet. Takträdgårdens olika rum bjuder på upplevelser för doft, syn och känsel, som ger goda minnesassociationer och möjlighet till återhämtning för patienter, anhöriga och personal. Priorn är ett första avstamp på vägen till klimatneutralt byggande i staden. Som föregångare visar Priorn var de stora insatserna behöver sättas in för att nå Malmös klimatmål.”

sv
sv