$left
$middle

"Trots utmaningar andas Malmö öppenhet och optimism"

Håkan Pihl är rektor vid Högskolan i Kristianstad och en av kommissionärerna i Tillväxtkommissionen. Han tackade ja till att ingå i kommissionen omedelbart när frågan kom och han menar att utvecklingen i Malmö, med de möjligheter och utmaningar som finns här, är en utveckling som är väldigt viktig för alla som lever och verkar i södra Sverige.

Håkan Pihl

Varför har du valt att vara en av kommissionärerna i Tillväxtkommissionen?

När jag fick frågan svarade jag omedelbart Ja. Om jag kan bidra med min erfarenhet så vill jag givetvis göra det. Jag bor och arbetar förvisso i Kristianstad, men mitt engagemang för ”närområdet” sträcker sig vidare och inkluderar definitivt Malmö. Utvecklingen i Malmö, med de möjligheter och utmaningar som finns här, är en utveckling som är väldigt viktig för oss alla som lever och verkar i södra Sverige. Kommissionen blandar deltagare med lång och gedigen erfarenhet av Malmö med deltagare som kommer lite utanför, från andra sammanhang. Det tror jag är bra och jag hoppas att jag kan bidra till gruppens samlade kompetens. På det mer personliga planet kan jag stolt berätta att jag nyligen blev farfar. Jag har ett barnbarn som växer upp i Malmö och det gör mig lite speciellt motiverad att försöka medverka till att Malmö ska få en positiv, hållbar och inkluderande utveckling.

Berätta om dig.

- Jag är som sagt rektor vid Högskolan Kristianstad och har ett stort samhällsintresse och ett personligt engagemang för hållbar utveckling. Utifrån min bakgrund som lärare och forskare har jag bland annat intresserat mig för miljöekonomi och, allt mer på senare år, klimatpolitik. Jag har också varit involverad i områden som regional utveckling, företagsutveckling, osv. Som rektor är jag givetvis starkt engagerad i frågor som rör utbildning och forskning, inte minst hur vi som lärosäten kan bidra till kompetensutveckling, kompetensförsörjning och till forskning som verkligen gör skillnad.

Hur ser du på hur Malmö kan fortsätta öka sin tillväxt hållbart och inkluderande?

- Jag tycker att kommissionens upplägg är bra. Man behöver utveckla så stor förståelse för de olika problem, utmaningar och möjligheter som finns, och sedan identifiera en rad möjliga åtgärder som kan genomföras i praktiken. Här behöver vi ta vara på forskningsresultat och utredningar men också lära av alla de erfarenheter som redan finns i Malmö. Vi behöver definitivt också titta oss omkring nationellt och internationellt och se vad vi kan lära av andra åtgärder som har genomförts i andra städer.

Till sist: vad är det bästa med Malmö?

- Förr sa man lite på skämt ”Har du sett Malmö har du sett världen”. Jag vet inte om det stämde med verkligheten, men det andades en anda av inåtvänd självgodhet. En sådan anda tycker jag inte alls man möter idag. Snarare motsatsen. Idag ser man ett Malmö som, trots utmaningar, andas öppenhet och optimism, och det är en fantastiskt bra grund att stå på.

sv
sv