$left
$middle

"Ungas etablering på arbetsmarknaden ligger mig nära"

Jonas Olofsson är professor vid Malmö universitet. Han är en av tillväxtkommissionärerna och hans forskning handlar mycket om ungas utbildningsval, särskilt yrkesutbildning, och etableringsförutsättningar på arbetsmarknaden. Frågor som också är relevanta i Tillväxtkommissionens arbete.

Jonas Olofsson

Berätta mer om dig!

- Jag har jobbat på Malmö universitet i tio år. Min bakgrund är blandad: jag har varit forskare och utredare vid myndigheter, i Regeringskansliet och inom olika fackliga organisationer.

Jag har inte rötterna här i stan, men har alltså bott här under mina år på universitetet. Min forskning handlar mycket om ungas utbildningsval och etableringsförutsättningar på arbetsmarknaden. Jag har funnits i det samarbete Malmö stad har med Malmö universitet, den så kallade MUHVA-plattformen. MUVAH fokuserar på ungdomars vägar från utbildning till arbetsliv och jag har gjort en del studier och uppföljningar av grundskoleelevers vägar genom utbildningssystemet, inträde på arbetsmarknaden och försörjningsvillkor.

Varför har du valt att vara en av kommissionärerna i Tillväxtkommissionen?

- Jag tycker att frågorna för Tillväxtkommissionen är mycket intressanta och viktiga. Särskilt de utmaningar som finns kopplat till inkludering och den starka boendesegregationen. Som sagt, jag har jobbat mycket med ungas förutsättning att etablera sig på arbetsmarknaden och med frågor om yrkesutbildningen, så kommissionen behandlar frågor som är näraliggande för mig. Det handlar om att hitta vägar för att överbrygga utmaningarna, diskutera förutsättningar för en ekonomisk utveckling som inkluderar alla.

Hur ser du på hur Malmö kan fortsätta öka sin tillväxt hållbart och inkluderande?

- Jag tror att det är stora utmaningar på det sociala området. Men samtidigt är det dubbelt, Malmö är och har varit en kluven stad. Samtidigt som det finns mycket av det mest moderna här så är det delar av samhällslivet där förhållandena är sämre och svårare i övriga landet. Det behövs en bredare utveckling, som inkluderar de stora utsatta grupperna i Malmö.

Till sist: vad är det bästa med Malmö?

- Mångfalden och de möten mellan människor med olika erfarenheter och bakgrunder som den ger. Det blir väldigt tydligt i Malmö och borde vara staden styrka. Sen är närheten till allt en bra sak med stan. Malmö är ju en av våra storstäder, men samtidigt en liten storstad, det mesta är tillgängligt.

sv
sv