$left
$middle

Jessica Nettelbladt - årets vinnare av Malmö stads pris för mänskliga rättigheter

Jessica Nettelbladt får Malmö stads pris för mänskliga rättigheter 2021 för hennes arbete med att möta, förstå, följa och skildra utsatthet och utanförskap. Genom sina skildringar har hon skapat en större förståelse för vår omgivning och lyft de utsatta i samhällsdebatten.

Genom Malmö stads pris för mänskliga rättigheter 2021 vill Malmö stad motverka diskriminering och främja demokrati och mänskliga rättigheter. Priset är till för att uppmärksamma någon som har gjort en insats inom området mänskliga rättigheter i Malmö. Det kan handla om att främja antidiskrimineringsarbete, jämställdhet, barns rättigheter eller motverka utanförskap och utveckla kunskapen om hur mänskliga rättigheter kan omsättas i praktiken.

Under hösten 2021 har allmänheten fått inkomma med nomineringar av enskilda personer, föreningar, organisationer eller andra nätverk till Malmö stads jury. Priset och femtiotusen kronor delas ut till vinnaren under pausen vid kommunfullmäktiges sammanträde den 21 december.

- "Malmö Stads pris för mänskliga rättigheter är ett av de mest betydelsefulla pris, då det sätter fokus på människor som lever i utsatthet på olika sätt i vårt samhälle. Tillsammans behöver vi hjälpas åt för att göra skillnad. Mitt bidrag är att genom dokumentärer synliggöra och lyfta röster som sällan hörs. Öka till förståelse och kunskap och därmed motverka stigma och utanförskap," säger Jessica Nettelbladt, mottagare av Malmö stads pris för mänskliga rättigheter 2021.

- "I dagens mediebrus har det blivit svårare att göra sin röst hörd och de utsattas rättigheter försvinner ofta i bruset av annat. Jessica Nettelbladt har genom sina mänskliga skildringar givit utsatta människor en röst som annars inte hörs och bidragit till att göra samhället bättre för oss alla," säger Ewa Bertz (L), juryns ordförande och kommunalråd för demokrati och mänskliga rättigheter.

Juryns motivering:
För sitt engagemang att möta, förstå, följa och skildra utsatthet och utanförskap tilldelas Malmö stads pris för mänskliga rättigheter dokumentärfilmaren Jessica Nettelbladt. Dokumentärerna har långsamt vuxit fram och de personliga djupintervjuerna har uppmärksammat utsattas situation i samhället.

Jessica Nettelbladt har genom dokumentärer skildrat utsatta barn och ungdomar, psykisk sjukdom, döden, hemlöshet, prostitution och sexköp. Filmerna har lyft samhällsfrågor, spridit ringar på vattnet och används som information- och utbildningsmaterial.

Malmö stads pris för mänskliga rättigheter

sv
sv