$left
$middle

Foto: Malmö stad

Tryggare Malmö sammanfattar året som gått

Tryggare Malmös arbete minskar riskerna för att Malmöborna ska köpa osäkra varor och tjänster. Tillsynen och kontrollerna ställer krav på verksamheter som verkar i Malmö och som inte följer lagen. Tryggare Malmö har nu sammanfattat sitt arbete från förra året och sammanställt det i en rapport.

Malmö stads miljö- och hälsoskyddstillsyn, livsmedelstillsyn, bygglovsinspektion och tillståndsenhet arbetar tillsammans med Räddningstjänsten Syd och statliga myndigheter som Polisen, Skatteverket Kronofogden, Tullverket och Arbetsförmedlingen med särskilda insatser mot misstänkta illegala verksamheter. Med samlingsnamnet Tryggare Malmö har dessa myndigheter under drygt fyra år byggt upp ett långsiktigt arbete för samarbete för att kunna kontrollera oseriösa verksamheter.

Tryggare Malmö arbetar för att minska riskerna för människor att vistas i ohälsosamma eller riskfyllda miljöer genom att ställa krav på rökfria miljöer, samlingslokaler, hygieniska behandlingsverksamheter och boendemiljöer med bristfälliga inomhusmiljöer. På så sätt bidrar Tryggare Malmö till att stärka förutsättningarna för ett tryggt och säkert Malmö med god miljö och med färre risker för Malmöbornas hälsa.

Tryggare Malmö 2021 i siffror

 • Cirka 350 samordnade myndighetsgemensamma kontroller och inspektioner har gjorts.
 • Förbud för fler än 250 olagliga och hälsoskadliga produkter.
 • 30 ton osäkra livsmedel har stoppats från att hamna hos konsumenter.
 • 38 massagesalonger har besökts, där 25 beslut tagits för salonger som måste göra åtgärder och 5 förbud om att bedriva verksamheter.
 • 40 inspektioner i samlingslokaler där 4 lokaler fått rökförbud och 3 lokaler dömts ut.
 • 72 nya ärenden om misstanke om olovliga boenden.
 • 18 beslut om förbud mot olovliga boenden.
 • 38 olovliga boenden har upphört efter förbud eller krav på åtgärder.
 • 24 tips om människoexploatering har skickats till Polisen, vilket är dubbelt så många tips jämfört med 2020.
 • 70 kontroller av varor, bland annat läkemedel, tobak, kosmetika och elektronik, varav 59 har varit samordnade med bland andra Skatteverket, Polisen och tillståndsenheten.
 • 17 butiker har anmälts till Läkemedelsverket för försäljning av otillåtna läkemedel och vid 38 tillfällen har miljöförvaltningen ansökt om miljösanktionsavgifter. 300 produkter har förbjudits.
 • 267 kontroller har gjorts på livsmedelsverksamheter som inte är registrerade hos miljöförvaltningen som de ska.
 • Spårat och stoppat försäljning av 30,7 ton osäkra livsmedel.

Läs hela rapporten Pdf, 2.9 MB.

sv
sv