$left
$middle

Malmö och omvärldsläget vecka 13

Så här arbetar Malmö stad med anledning av Rysslands invasion av Ukraina.

Tillräckligt med evakueringsplatser

Migrationsverket har huvudansvaret för flyktingmottagandet i Sverige. Malmö stad hjälper till med att hitta boendelösningar. Malmö stad har 301 evakueringsplatser och har tagit emot 198 personer totalt på dessa sedan 9 mars. De flesta stannar ett par dagar innan de skjutsas vidare av Migrationsverket till något av deras anläggningsboenden i andra delar av landet. För tillfället används bara ett fåtal av evakueringsplatserna.

Ensamkommande ska registreras

Senaste veckan har ett 20-tal ensamkommande barn kommit till Malmö från Ukraina. De har alltså kommit utan målsman. Samtliga har varit i sällskap av en annan vuxen. För att barn inte ska fara illa ska de registreras hos Migrationsverket som kontaktar socialtjänsten för en bedömning av barnets situation.

Fåtal barn till grundskolan

Ungefär som föregående vecka har en handfull barn från Ukraina skrivits in i grundskolan.

Civilsamhället kraftsamlar

Civilsamhället har en viktig roll i flyktingmottagandet och Malmö stad erbjuder en plattform för samverkan.

Stadsmissionen öppnar en mötesplats under dagtid för de ukrainare som vistas i Malmö. Mötesplatsen kommer att erbjuda gemenskap och lek, kläder, hygienartiklar och lättare mellanmål. Även jurister och socionomer kommer att finnas på plats.

Läs mer här:
https://www.skanestadsmission.se/pa-mandag-oppnar-vi-en-ny-motesplats-for-familjer-fran-ukraina/

Rädda barnen, Beredskapslyftet, Stadsmissionen och AirBnB lanserade 23 mars det nationella initiativet ”En trygg start i Sverige”. Där kan privatpersoner som önskar erbjuda boende i 2-4 veckor medverka. Rädda barnen står för matchning med familjer i behov av boende, och tillsammans med Stadsmissionen också för volontärer som kan hjälpa till med myndighetskontakter och praktiska frågor.
Läs mer här: https://www.tryggstartisverige.se/

Generellt om Malmö stads arbete

Vi följer utvecklingen i Ukraina noga och för kontinuerlig dialog med relevanta myndigheter och andra aktörer. Ur Malmö stads perspektiv gäller vårt grundläggande ansvar att bedriva våra samhällsviktiga verksamheter oavsett vilken yttre påverkan som finns, oberoende om det är en pandemi eller ett krig.

På sidan nedan har vi även samlat information och länkar om omvärldsläget, vart du kan vända dig för att kunna hjälpa till som frivillig och för att få stöd med att hantera stress och oro. Där kan du också läsa om Malmö stads övergripande ansvar i förhållande till andra myndigheter men även om beredskap och skyddsrum.
https://malmo.se/Ukraina

sv
sv