$left
$middle

körsbärsträd och påskliljor i blom framför Malmö stadshus

Malmö stad polisanmäler misstänkt oegentlighet

Två medarbetare i Malmö stad har lämnat sina anställningar efter att en arbetsrättslig utredning visat att de brutit mot sina anställningsavtal när de åkt på en resa med ett av stadens upphandlade säkerhetsföretag

- Vi ser mycket allvarligt på alla former av oegentligheter inom organisationen. Vi agerar alltid om vi misstänker att något inte gått rätt till. Som offentliganställd har man ett ansvar att vara extra uppmärksam på situationer där det kan finnas tveksamheter, säger Jonas Rosenkvist, direktör för intern ledning och stöd på stadskontoret.

Uppdrag Granskning (UG) granskar säkerhetsbranschen. Malmö stad har avtal med flera säkerhetsföretag och UG har begärt ut handlingar kopplat till dessa. När staden lämnade ut handlingar upptäcktes det att handlingar rörande en resa saknades. Handlingarna lämnades ut och det konstaterades att två medarbetare åkt på en resa till London utan arbetsgivarens kännedom, trots att chefen sagt nej till resan. Med anledning av detta inleddes en arbetsrättslig utredning av de två medarbetarna.

En allvarlig och jobbig situation

Utredningen visar att de två berörda medarbetarna har brutit mot sina anställningsavtal genom att åka i väg på resan med ett av stadens upphandlade säkerhetsföretag trots att arbetsgivaren sagt nej. Därefter har de förnekat att resan ägt rum och undanhållit handlingar som visar att resan ägt rum. Arbetsgivaren bedömer att resan varit en privat resa och att medarbetarna på ett allvarligt sätt brutit mot sina anställningsavtal och att grund för avsked föreligger. Medarbetarna har valt att lämna sina anställningar på egen begäran.

- Det är oerhört jobbigt för de berörda medarbetarna och kollegor i staden. Det här är kompetenta medarbetare och människor vi tycker om som har jobbat i staden i många år. Det är en förlust för oss. Men förtroende är grundläggande och det som skett är mycket allvarligt, säger Ulf Nilsson, chef för enheten för säkerhet och beredskap.

Extern utredning pågår

Malmö stad har även tillsatt en extern utredning som ska reda ut förhållanden kring resan och om det finns några oegentligheter kopplat till den.

- Det som kommit fram så här långt har gjort att vi nu väljer att polisanmäla så att rättsväsendet får göra en bedömning av det här, säger Jonas Rosenkvist.

sv
sv