$left
$middle

Stor trafikpåverkan till och från Västra Hamnen och Nyhamnen

Delar av Nyhamnen stängs av för biltrafik i samband med evenemanget Big Slap XL. Avstängningarna gäller från fredag 5 augusti kl 06.00 till söndag 7 augusti kl 07.00 och påverkar framför allt genomfartsgatan Jörgen Kocksgatan samt Grimsbygatan i Nyhamnen men även trafik till och från Västra Hamnen.

Bild visar trafikpåverkan i Nyhamnen.

Klicka på bilden för att förstora den.

  • Samtliga körfält i båda riktningar på Jörgen Kocksgatan stängs av (röd markering).
  • Jörgen Kocksgatans södra sträckning, som ersätter avstängning av Carlsgatans östra del under pågående byggprojekt, stängs också av (blå markering).
  • Grimsbygatan kommer vara avstängd under den tid evenemanget pågår (lila markering).
  • Taxi och andra transporter till och från Donaugatan, Elbegatan och östra delen av Vintergatan kommer kunna färdas via Carlsgatan (grön markering).
  • Transporter till och från Mercuriparken, Marsgatan och den västra delen av Vintergatan kommer att kunna ta sig in via Carlsgatan (orange markering).

Avstängningarna gäller inte gångtrafikanter och cyklister, som i och med detta också får en säkrare väg till och från evenemangets huvudentré vid Jörgen Kocksgatan. Förare av motorfordon rekommenderas välja alternativa vägar under de aktuella dagarna.

Återkomst med större kostym än tidigare

Big Slap XL pågår under två dagar, den 5-6 augusti. Festivalen har artisten Justin Bieber som största affischnamn, beräknas locka rekordmånga besökare och är det första, större musikevenemanget i Nyhamnen. Tidigare år har Big Slap arrangerats på tallriken i Pildammsparken, där besökskapaciteten är betydligt lägre än i Nyhamnen.

sv
sv