$left
$middle

Valdagen i Malmö

Valet är i full gång och överlag flyter det på bra. Malmö stad jobbar för att röstningslokalerna och vallokalerna ska upplevas som trygga och säkra för alla som går och röstar och att vallagen efterlevs i valets alla moment.

- Vi är glada över att det tycks bli ett högt valdeltagande. Vi kan också se längre köer än vad vi är vana vid, och en anledning till detta är att valhemligheten har stärkts upp ytterligare, med insynsskydd och regel om en väljare i taget vid valsedelställen. Vi hoppas att väljarna har förståelse för förändringen är till för att säkra deras valhemlighet, säger Daniel Olsson, valchef i Malmö stad.

Alla som står i kö kommer att få rösta även om klockan hinner slå 20:00 innan man kommer fram.

Inget kampanjande utanför vallokalerna

Det är tillåtet för partierna att stå utanför vallokalerna och dela ut valsedlar. Men det får inte förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka väljarna eller hindra dem att rösta. 

- Det får inte förekomma något kampanjande, inga flaggor och partiföreträdarna får inte prata politik med de som kommer för att rösta, säger Daniel Olsson.

Valkansliet har fått information om att ett parti har haft kampanjliknande aktiviteter i anslutning till vallokaler.

- Vi har talat med berört parti som jag har upplevt som förstående. Vi har också ronderande väktare som besöker dessa platser vid behov, säger Daniel Olsson.

Om man ser att något parti kampanjar för nära en vallokal ska man rapportera det till ordföranden i vallokalen.

Så fungerar det med valsedlar i lokalerna

Malmö stad har noga instruerat röstmottagare under obligatoriska utbildningar om hur de ska organisera sitt arbete så att röstmottagare löpande kontrollerar och säkerställer ordningen i valställen, både de valsedlar som röstmottagarna är skyldiga att lägga ut, och de valsedlar som partierna själv kommer med. Valmyndigheten har dessutom inför årets val släppt en digital utbildning som rör bemötande och säkerhet.

- Vi har fått in ett tiotal rapporter från partirepresentanter om att det har saknats namnvalsedlar i några av vallokalerna. Vi har varit i kontakt med berörda vallokalers ordföranden och säkerställt att alla inkomna namnvalsedlar har placerats rätt i valsedelställen, säger Daniel Olsson.

Hur kontrollerar ni att alla partiers valsedlar finns på plats i ställen?

- Röstmottagare gör löpande kontroller enligt rutin av valsedelställen, vi fyller på och rättar till vid behov, säger Daniel Olsson.

Röstmottagare ska meddela valkansliet om de noterar återkommande sabotage i vallokal, varpå valkansliet ser efter mönster och informerar valdistrikten.

Viktigt att tänka på gällande namnvalsedlar är att:

  • Namnvalsedlarna ansvarar partierna själva för att distribuera ut till vallokalerna.
  • Partirepresentanter får inte själva lägga ut sina namnvalsedlar i valsedelstället – detta görs av tjänstgörande röstmottagare i vallokalen.
  • Röstmottagare ska inte ringa och meddela partiet ifall deras namnvalsedlar har tagit slut. Partierna ansvarar själva för att åka runt och kontrollera om deras namnvalsedlar tagit slut eller inte. Partierna har rätt att lämna över så många namnvalsedlar som förväntas gå åt vid röstmottagningen.
  • Röstmottagarna kontrollerar återkommande valsedelsfacken och fyller hela tiden på med nya valsedlar.

Mer kring hur partierna lämnar valsedlar finns på malmo.se/val2022.

Så räknas rösterna

Röstmottagarna räknar alla röster på valkvällen och rapporterar in resultatet innan rösterna lämnas över till länsstyrelsen som räknar alla röster ännu en gång. De förtidsröster som kommer in på valdagen, sent från andra kommuner och de som har varit tveksamma I vallokalen hanteras och räknas av valnämnden på onsdagen efter valet för att sedan lämnas över till länsstyrelsen.


sv
sv