$left
$middle

Foto: Pierre Ekman

Malmö: by LIGHT skjuts upp

Utvecklingsprojektet Malmö: by LIGHT kommer inte att genomföras i år. Det är en av alla åtgärder staden kommer att vidta för att spara energi.

Malmö stad har fattat beslut om att inte genomföra Malmö: by LIGHT under 2022. Anledning till beslutet är den rådande situationen som gör att alla i samhället måste bidra till att spara energi. Malmö: by LIGHT 2022 var planerat att genomföras den 28 oktober-6 november.

-Vår förhoppning har varit att kunna genomföra Malmö: by LIGHT 2022 eftersom det är ett utvecklingsprojekt som syftar till att tillföra staden nya idéer och principer för ljussättning av stadsrummet. Beslutet att ställa in Malmö: by LIGHT 2022 behövdes dock tas, eftersom behovet att minska elförbrukningen såväl i Malmö som i hela landet har ökat. Nu behöver vi med gemensamma krafter hjälpas åt, säger Tobias Nilsson, fastighets- och gatudirektör i Malmö stad.

Handlingsplan

Med anledning av den rådande situationen har alla nämnder och styrelser i Malmö stad fått ett uppdrag att ytterligare energieffektivisera och ta fram en handlingsplan för hur vi kan få ner energiförbrukningen i kommunens verksamhet. Det finns i dagsläget inga beslut om verkställighet för de åtgärder som har tagits fram.

Ett långsiktigt arbete

Vi använder vår stad i allt högre grad under dygnets alla timmar. Malmö stad har under lång tid kontinuerligt tagit fram nya hållbara och energisnåla ljuslösningar. Detta gör vi med våra samarbetspartners genom till exempel : by LIGHT. Vi kommer fortsätta detta arbete men just nu tar vi hänsyn till rådande omständigheter.

sv
sv