$left
$middle

Hos Carina och Kent Öjvindsson i Beddingestrand får barn som inte kan bo hos sina föräldrar en trygg och stabil tillvaro. Familjen har lång erfarenhet av att vara familjehem och kan för den som är intresserad rekommendera ett mycket viktigt men också mycket givande uppdrag. Foto: Peter Kroon

Tryggheten i ett vanligt liv

”Det är ett stort ansvar, men det ger så otroligt mycket tillbaka. Och i grunden är det inte så svårt. Du öppnar din famn och ditt hem, du ger barnet tryggheten i ett vanligt liv.”

Text: Tobias Christoffersson, Vårt Malmö

Det säger Carina Öjvindsson. Hennes och maken Kents hem är familjehem för barn som inte kan bo med sina föräldrar.

Anledningarna är olika – brister i omsorgen, missförhållanden i hemmet som våld, missbruk, kriminalitet. Varje år gör socialtjänsten i ett flertal fall bedömningen att ett barn inte längre kan eller ska bo med sina föräldrar. Många av dem som på detta sätt skiljs från sina föräldrar kan få en ny tillvaro i ett familjehem.

Ett familjehem är ett vanligt hem, ofta en familj, som blir också barnets så länge som det behövs.

– Socialtjänstens mål är alltid att barnet ska flytta hem till föräldrarna igen om det är möjligt, men ofta blir familjehemmet barnets hem genom hela uppväxten, berättar Carina Öjvindsson.

Lyssna mycket

Hon och hennes man Kent i Beddingestrand har lång erfarenhet av att vara familjehem och jourhem. De har tagit hand om ett tjugotal barn genom åren, barn som varit allt från 10 månader till 15 år när de kommit till dem.

– Barnen är ofta ledsna när de kommer hit, de har ju tagits från sina föräldrar. Till en början handlar allt om att barnet känner sig välkommet, att här finns en öppen famn och ett öppet hem. Lyssna mycket, prata mycket. Var där, var dig själv. Det är inte så komplicerat som man kanske kan tro.

Skola och fritid

Det familjehemmet utöver trygghet och omsorg kan ge barnen är något de kanske aldrig upplevt: ett vanligt liv med en fast punkt i tillvaron och en stabil vardag med skola och fritidsaktiviteter.

– Det kan vara barn som har haft svårt att gå i skolan, som knappt varit hemifrån och aldrig fått chansen att utveckla sina intressen. Att gå ut med hunden, att börja träna fotboll, att få en liten veckopeng … Sådana saker kan betyda hur mycket som helst, säger Kent Öjvindsson.

Kontakt med föräldrar

För Kent och Carina är det också viktigt att vårda kontakten med barnens föräldrar och anhöriga.

– I början kan kontakterna mellan familjehem och föräldrar vara svåra. Föräldrarna kan känna skam och ilska över att de inte anses kunna ta hand om sina barn. När vi visar att vi inte vill sno deras barn utan tvärtom hjälpa dem ha kontakt brukar det bli bättre.

Först som sist är det dock alltid barnets trygghet och välmående som uppdraget som familjehem handlar om.

– Det är ett stort ansvar, men det ger så oerhört mycket tillbaka. Att kunna ge barnen samma möjligheter som andra barn, att se dem utvecklas, se hur deras självkänsla växer, att de känner att de är bra som de är. Det är fantastiskt, säger Carina Öjvindsson.

sv
sv