$left
$middle

Psykisk hälsa på schemat för gymnasieelever

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen satsar på att främja den psykiska hälsan hos gymnasieelever. Under 2023 införs det hälsofrämjande programmet Youth Aware of Mental Health kallat YAM. Först ut är elever på Agnesfrids gymnasium, Pauliskolan och Malmö Restaurangskola, men förhoppningen är att det ska införas på alla skolor.

YAM är framtaget vid Karolinska Institutet i Stockholm och är en hälsofrämjande och förebyggande insats där syftet är att främja den psykiska hälsan och motverka självmordshandlingar.

– Det är en av få evidensbaserade metoder för skolan som vi vet har effekt, förklarar Marie Nikolaidis, samordnande kurator på den centrala elevhälsan.

Metoden har spritt sig över världen och finns även i 17 skånska kommuner. Metoden har utvärderats i två stora studier. Däribland en studie i Europa där 11 000 elever ingick och nyligen också i Stockholm där några tusen elever varit med. Studierna visade att antalet fall av depression minskade och man såg även en ökad benägenhet att söka hjälp av hälsogivande instanser. Studien i Europa visade också på minskning av självmord och självmordstankar.

– Man har i utvärderingen även sett att det blir bättre klassrumsklimat och eleverna upplever själva att de har en högre empatisk förmåga efteråt, säger Lisa Lundblad, kurator som anställts som samordnare för YAM på centrala elevhälsan.

Marie Nikolaidis berättar att elevhälsans personal så gott som dagligen möter elever som mår dåligt. Statistik från kuratorer visar att psykisk ohälsa bland ungdomarna är det de jobbar mest med. Det är också en utveckling som har försämrats där den psykiska ohälsan bland ungdomar har ökat.

– Det är också ganska svårt att få vård för sin psykiska ohälsa idag som ung. Det kan vara frustrerande ibland med en känsla att man jobbar i motvind när det är så många som behöver så mycket. Satsningen på YAM blir ett sätt för oss att kanske ligga steget före, säger hon.

I ett första skede är det runt 650 elever i årkurs 1 på tre gymnasieskolor som deltar. Ytterligare fyra skolor är anmälda och där planeras metoden att införas under hösten. Därefter ska en utvärdering göras, men det finns en förhoppning att alla gymnasieelever som börjar årskurs 1 ska få ta del av YAM så småningom.

Anställda från den centrala elevhälsan har gått en utbildning på en vecka för att bli så kallade YAM-instruktörer och även medhjälpare har utbildats som kan vara med i klassrummet.

Genom samtal och rollspel där tonvikt läggs på att ungdomarna ska stötta varandra utforskas ämnet psykisk hälsa. Fokus läggs på ungdomarna själva. Det är de som ska komma till tals, deras reflektioner som ska höras och deras dilemman och livserfarenheter som ska synas. Enligt metoden ska instruktörerna skapa en trygg omgivning genom att ungdomarna behandlas som experter på sin egen psykiska hälsa.

– Mycket handlar om att hämta fram från eleverna själva. Då blir det diskussioner som är relevanta för dem och deras liv, säger Lisa Lundblad.

En viktig del i YAM är att öka medvetenheten kring om var man kan vända sig om man är i behov av stöd för sin psykiska ohälsa. Eleverna får ett häfte med samma innehåll som från träffarna där det också finns information om just det.

Lisa Lundblad förklarar att det blir fem timslånga tillfällen fördelat på tre YAM-pass för varje klass under tre veckors tid. Det är två instruktörer som ansvarar för varje klass. Tillfällena är lärarfria och som instruktör utför man inte YAM på sin egen skola.

– Eleverna ska kunna känna en trygghet i rummet och känna att de kan öppna upp sig och prata.

Nyckeln till att den hälsofrämjande insatsen får effekt är just att den görs på så bred front.

– Vi gör detta för att vi ser att psykisk ohälsa är en stor anledning till att man inte orkar fullfölja sina gymnasiestudier eller prestera på den nivån som man egentligen skulle kunna, säger Marie Nikolaidis.

– Jag tänker också att skolan är en fantastisk arena för ändamålet eftersom vi fångar upp många elever, med olika bakgrunder, erfarenheter och från olika områden, säger Lisa Lundblad.

Två kvinnor i ett rum

Lisa Lundblad, kurator som anställts som samordnare för YAM på centrala elevhälsan och Marie Nikolaidis, samordnande kurator på den centrala elevhälsan.

sv
sv