$left
$middle

Renhållningspersonal tar upp skräp från en soptunna på Stortorget. Foto: Apelöga

Bättre papperskorgar för en renare stad

Ett hundratal av Malmös 4 700 papperskorgar har bytts ut mot större och bättre. De nya skyddar också mot fåglar som annars drar upp skräp på jakt efter matrester.

Fåglar kan inte dra upp skräp och matrester

Vissa typer av papperskorgar har ersatts av en större modell som också trycker ihop skräpet och därför behöver de inte tömmas lika ofta. De skyddar mot fåglar som annars drar upp skräp och matrester och sprider. Mindre matrester på marken minskar problemet med råttor.

Mängden skräp mäts

Bytena till färre, men bättre papperskorgar har gjorts efter studier av hur väl papperskorgarna används och hur mycket skräp som finns på marken. I områden där papperskorgar stått så tätt att de knappt innehållit något skräp, har de glesats ut. Omkring 150-200 papperskorgar har bytts ut, tagits bort eller flyttats. På stråk där det tidigare fanns en papperskorg var tionde meter finns nu en efter 30 meter. 

Malmö har flest papperskorgar per invånare

I hela Malmö finns 4700 papperskorgar och omkring 1000 hundlatriner. Det motsvarar 1 per 60 Malmöbor – mer än dubbelt så många som i Göteborg och Stockholm.   Det finns rör för att sätta tomma pantburkar i monterade på de flesta papperskorgar i staden. Då behöver inte pantletare öppna papperskorgen och glömma att stänga den. De nya större kärlen kan inte öppnas.

Började i somras – utvärderas nu

Arbetet med att byta ut, ta bort och flytta papperskorgar började redan i somras. Nu utvärderas insatserna. Där papperskorgar tagits bort mäts hela tiden om nedskräpningen ökat och hur mycket de papperskorgar som finns används.  

sv
sv