$left
$middle

Coronakrisen slog hårdast mot unga med låg utbildning

Coronakrisen slog ojämnt mot unga vuxnas möjlighet att försörja sig. Hårdast drabbades de med låg utbildning från sämre socioekonomiska förhållanden. Det visar en ny forskningsrapport från Malmö universitet i samarbete med Malmö stad.

Genom kunskapsalliansen ”Malmöungdomars vägar till arbetslivet via högre utbildning” (Muvah) undersöker Malmö universitet och Malmö stad hur det går för unga vuxna i Malmö. I årets rapport tittar man närmare på hur pandemin påverkade ungas möjligheter att hitta ett arbete.

Rapporten visar att coronakrisen inte drabbade alla på samma sätt. Unga med låg utbildning och från sämre socioekonomiska förhållanden, till exempel med arbetslösa föräldrar, fick det allt svårare att hitta ett arbete och försörja sig under pandemin.

De som inte gått klart en utbildning på gymnasienivå, och som var svagt förankrade på arbetsmarknaden året före pandemin, påverkades mest negativt. Gruppen med unga vuxna som varken arbetade eller studerade växte jämfört med före coronakrisen.

– Det riktigt allvarliga på längre sikt är om coronakrisen har bidragit till att förstärka utanförskapet och den sociala sårbarheten hos unga som redan hade det svårt att komma in på arbetsmarknaden, säger Jonas Olofsson, professor vid Malmö universitet och rapportförfattare.

För Malmö stad är Muvah-rapporterna ett viktigt kunskapsunderlag.

– Vi måste våga fatta kloka beslut utifrån resultaten, för att på så sätt ge fler ungdomar förutsättningar att nå målen med sin utbildning och en framtida självförsörjning, säger Anneli Schwartz, direktör för gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Läs rapporten här

sv
sv