$left
$middle

Foto: Miljöförvaltningen

Polisen och Malmö stad genomförde insats på Möllevången

I veckan genomfördes en myndighetsgemensam insats på Möllevången. Miljöförvaltningen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen tillsammans med Arbetsförmedlingen och Polisen kontrollerades butiker och frisörsalonger. Insatsen resulterade i 38 åtgärder.

För att öka tryggheten och minska brottsligheten samverkar Malmö stad med myndigheter i det gemensamma arbetet Tryggare Malmö. Insatserna prioriteras utifrån Malmös lägesbild där myndigheterna tillsammans kan bidra till att förhindra oseriösa och otillåtna verksamheter, osund konkurrens, fusk och organiserad brottslighet.

En insats på Möllevången visade att det bland annat säljs produkter och livsmedel som inte uppfyller gällande krav och som resulterat i flera åtgärderI Möllevångsområdet utrycker en betydande andel barn och unga att de upplever sig otrygga i sin närmiljö och 48 procent anger att de har tillgång till tobak, alkohol, droger och andra berusningsmedel såsom lim, butangas och lustgas. Därför arbetar Malmö stad tillsammans med Polisen och andra myndigheter med att dels kontrollera så att gällande lagkrav och tillstånd följs, samt med information till näringsidkare som en förebyggande insats till skydd för barn och ungas hälsa och trygghet.

Tryggare Malmö gör mer än 200 samordnade kontroller i olika branscher årligen. Det är ett resultat av samverkan och ett gemensamt mål för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Malmö. I veckan genomfördes en myndighetsgemensam insats på Möllevången av Malmö stads miljöförvaltning och arbetsmarknads- och socialförvaltningen tillsammans med Arbetsförmedlingen och Polismyndigheten. Under insatsen kontrollerades 15 butiker och frisörsalonger. Insatsen resulterade i totalt 38 åtgärder.

Åtgärder som gjordes vid insatsen på Möllevången:

 • Tio oregistrerade frisörsalonger som fick krav på sig att anmäla verksamheterna till miljöförvaltningen eftersom de bedriver stickande och skärande verksamhet.
 • Tre beslut om tillfälliga stängningar av frisörsalonger på grund av bristande hygien
 • Sju åtgärdskrav kring bristande hygien i frisörsalonger.
 • Ett saluförbud av livsmedel.
 • Fyra utredningar om spårbarhet i livsmedelskedjan, det vill säga det saknades leverantörsdokument, följesedlar med mera för produkter som såldes.
 • Ett förbud gällande försäljning av butangas.
 • Ett förbud gällande försäljning av olagligt lim.
 • Två ansökningar om utdömande av vite på grund av försäljning av felmärkta kemiska produkter.
 • Fyra sanktionsavgifter för försäljning av felmärkta kemiska produkter.
 • Två ärenden om olaglig försäljning av receptfria läkemedel
 • Två ärenden gällande misstänkt välfärdsbrottslighet
 • En upprättad anmälan om brott mot narkotikalagen.

Arbetet i Tryggare Malmö prioriterar insatser utifrån Malmös lokala lägesbild där de medverkande myndigheterna tillsammans kan bidra till att förhindra oseriösa och otillåtna verksamheter, osund konkurrens, fusk, organiserad brottslighet, människohandel och människoexploatering samt välfärdsbrottslighet.

sv
sv