$left
$middle

Malmö museum - nytt namn på välkänt museum

Nu byter Malmö Museer namn till Malmö museum. Det nya namnet ska förtydliga och underlätta för Malmöbor och besökare att hitta till, besöka och hitta rätt på museet som består av flera byggnader.

Den 29 mars tog kulturnämnden i Malmö beslut om att Malmö Museer ska byta namn till Malmö museum. En tydligare namnstruktur gör det enklare för både Malmöbor och turister att förstå vad museet har att erbjuda och att de olika byggnaderna på Malmöhusvägen är ett museum.

Till grund för beslutet ligger ett flertal undersökningar, bland annat intervjuer med besökare och nyckelpersoner samt en analys av sökningar i de vanligaste sökmotorerna på internet. Redan idag är det mångdubbelt fler som söker efter Malmö museum på till exempel Google.

Namnbytet sker officiellt den 12 april 2023 då namnet byts i alla museets digitala kanaler. Därefter kommer namnet, med hänsyn till miljö och kostnader, successivt att bytas ut allt efterhand som skyltar, foldrar, annonser och annat tryckt material tar slut eller behöver uppdateras.

sv
sv