$left
$middle

3/30/300-modellen – det är målet som innebär fler träd, större krontäckning och närhet till grönområde. Foto: Miriam Preis

Ännu fler träd åt folket

Alla i Malmö ska se minst 3 träd från sina fönster, ha en krontäckningsgrad i sitt närområde på minst 30 procent och ha högst 300 meter till närmaste grönområde.

Text: Magnus Erlandsson, Vårt Malmö

För att lyckas öka andelen gröna ytor har miljöförvaltningen utvecklat en helt egen metod som mäter trädbeståndet.

Nyligen fattades beslutet att genomföra 3/30/300-modellen:
– Det vi mäter är krontäckningsgraden som är ett mått på hur stor del av marken som skuggas av träd. Det unika med vår metod är att den utgår från en laserskanning av grenverket som därför är oberoende av årstid, berättar Ludwig Sonesson som är utredare på miljöförvaltningen.

Hälsa och klimat

På sikt är målet att alla områden i Malmö ska ha minst 30 procents krontäckningsgrad. Forskning visar att grönska i stadsmiljön ger massor av positiva effekter. Det är bra för den fysiska och mentala hälsan och inte minst för klimatet.

– Väldigt många Malmöbor har mindre än 300 meter till ett grönområde i dag, så där ligger vi bra till.

– Vad det gäller krontäckningsgraden är snittet cirka 13 procent, så där har vi en bit kvar, konstaterar Ludwig Sonesson och fortsätter:
– I vissa områden är det redan cirka 27 procent, som i Bellevue, medan Möllan bara har runt 12 procent. Det är en rättvisefråga att få det mer jämnt fördelat.

Gemensamt mål

Ludwig Sonesson menar att Malmö är en av världens bästa städer på att ta hand om sina träd. Särskilt när det gäller att sprida artvalet och att vitalisera gamla träd så att de kan leva länge. Men för att lyckas med de gröna målen behövs det hjälp från Malmöborna.

– Viktigast av allt är att vi alla tar hand om de träd som redan finns. Vi har inte råd att förlora de träd som tidigare generationer har planterat till oss, säger Ludwig Sonesson på miljöförvaltningen.

sv
sv