$left
$middle

Inspira-priset, skulpturen "På vinst & förslust, av konstnären Samot Nosslin

Dawit Isaak-biblioteket tilldelas pris för arbete inom yttrandefrihet

Igår, den 23 augusti, hedrades Dawit Isaak-biblioteket med det nyinstiftade Inspira-priset av Sveriges fritids- och kulturchefsförening. Priset har tilldelats biblioteket för dess modiga insatser inom konstnärlig yttrandefrihet och konstnärlig frihet.

Dawit Isaak-biblioteket öppnade hösten 2020 och har sedan dess samlat inte och tillgängliggjort bland annat litteratur, filmer, serier och andra kulturella uttryck från hela världen som drabbats av censur, förbjud och restriktioner. Utgångspunkten i verksamheten är att verka som en kunskapskälla för alla som vill utforska censuren av konstnärligt skapande och ta del av kultur som annars varit otillgänglig om någon annan fått bestämma.

Priset "Inspira" är en hyllning till projekt, aktiviteter och verksamheter inom kultur- och fritidssektorn som banar väg för en främjande och hållbar samhällsutveckling. Det framhäver och premierar kommunala förvaltningar, deras chefer, medarbetare och politiker som på ett nyskapande, modigt och unikt sätt har utmärkt sig under det gångna året.

- Malmö har en mångfaldig befolkning med erfarenheter av förföljelse, förtryck och censur. Dawit Isaak-biblioteket har blivit en plats där dessa erfarenheter inte bara erkänns, utan också förvandlas till en drivkraft för förändring och utveckling, säger Mia Wallengren, ordförande i Sveriges fritids- och kulturchefsförening, i ett pressmeddelande om prisutdelningen.

För Dawit Isaak-biblioteket innebär priset ett erkännande för det viktiga arbete som verksamheten genomför.

- Dawit Isaak-biblioteket är en påminnelse om att våra kampen för yttrandefrihet och konstnärlig frihet är ständig, och vi är hedrade över att ta emot detta pris som erkännande för vårt dedikerade arbete, säger Emelie Ive, enhetschef på Dawit Isaak-biblioteket.

Från vänster: Ingrid Thylin, Kultur och fritidschef i Skellefteå, Emelie Ive, enhetschef på Dawit Isaak-biblioteket, Suzanne Sandberg, stadsarkivarie, Pernilla Conde Hellman, kulturdirektör, Annika Stedner, chef för kultur och fritidsförvaltningen i Mölndal.

Från vänster: Ingrid Thylin, Kultur och fritidschef i Skellefteå, Emelie Ive, enhetschef på Dawit Isaak-biblioteket, Suzanne Sandberg, stadsarkivarie, Pernilla Conde Hellman, kulturdirektör, Annika Stedner, chef för kultur och fritidsförvaltningen i Mölndal.

Priset, som består av en skulptur av konstnären Samot Nosslin, delades under gårdagen ut i samband med en mindre ceremoni och följande motivering:

Årets pris går till en verksamhet som inte borde finnas, och som genom sitt modiga och viktiga arbete bidrar till att skapa förutsättningar för en värld där de inte längre behövs. Sedan hösten 2020 samlar Dawit Isaak-biblioteket i Malmö litteratur, filmer, serier och andra kulturyttringar som har förbjudits, censurerats och ålagts restriktioner runt om i världen. Biblioteket i sig utgör en manifestation för konstnärlig yttrandefrihet och en kunskapsbas för alla som vill fördjupa sig i villkoren för konstnärligt skapande.

Med kaxig marknadsföring, låga trösklar i verksamheten och ett brett tilltal har biblioteket snabbt blivit älskat av både malmöbor och tillresande. Malmö har en befolkning från hela världen, och många bär på egna erfarenheter av förföljelse, förtryck och censur. Dawit Isaak-biblioteket ger upprättelse åt dem som flytt, men visar också att hotet mot yttrandefriheten finns överallt. Även i de länder vi kanske slentrianmässigt uppfattar som goda demokratier. I sin programverksamhet fort­sätter biblioteket att lyfta frågor kring det fria ordet, yttrandefrihet och konstnärlig frihet ur alla dess aspekter, och räds inte för att ta sig an de riktigt svåra frågorna.

Ordet är inte alltid fritt. Men på Dawit Isaak-biblioteket ryms allt det som inte fått sägas.

sv
sv