$left
$middle

Eleverna Hayat Badr Eddine och Mille Andersson i samtal med Lisa Lundblad, samordnande kurator för YAM på den centrala elevhälsan som kan konstatera att ”inte sällan lyfts skolan och sociala medier som en orsak till stress.” Foto: Miriam Preis, Vårt Malmö

Psykisk hälsa på schemat

Under våren har förstaårselever på tre av Malmös gym­nasieskolor gått en kurs i psykisk hälsa. Med rollspel och diskussioner har eleverna satt ord på hur de känner sig i olika situationer. Klasskamraterna är övertygade om att de har kommit närmare varandra efter att ha gått kursen. Från och med höstens skolstart ska fler få psykisk hälsa på schemat.

Text: Gustav Sigala Haggren, Vårt Malmö

När eleverna på Pauliskolan fick höra att de skulle prata om psykisk hälsa i skolan var det många som var skeptiska. De kände att det var ännu en sak som de skulle hinna med, utöver nationella prov och andra utmaningar i skolan och i livet.

Men efter YAM-träffarna, det hälsofrämjande programmet Youth Aware of Mental Health (unga medvetna om mental hälsa), känner Nelly Lindh från teknikprogrammet och Mille Andersson, Hayat Badr Eddine och Orestas Vetrenka från barn- och fritidsprogrammet att de har lärt sig mycket och att de har haft roligt som klass.

– Vi har ju fått information om psykisk hälsa tidigare i livet. Men här pratade vi under en längre tid, det var inte bara kortfattad information. Vi kunde leva oss in i det. Det finns många tonåringar som lider av psykisk ohälsa och då är det bra att prata om det, så att de kan känna att de inte är ensamma, säger Mille Andersson.

Rollspelen stärkte klassen

Under träffarna delar eleverna med sig av sina erfarenheter och sina tankar om sitt mående och hur de hanterar stress. Bland annat får de försöka lösa olika svåra dilemman som att vilja hoppa av skolan, komma ut som homosexuell eller att kunna stå emot att åka med i en bil där föraren är berusad.
Utifrån scenarion som framgår av diskussionerna får eleverna framföra rollspel, något som eleverna gillade mest.

– Tidigare så hade jag inte så bra kontakt med de andra i min klass, men när vi gjorde rollspelen och alla fick säga sina åsikter så kändes allt mycket mer öppet. Det har stärkt oss som klass, säger Hayat Badr Eddine.

– Innan var vi inte så nära. Men nu kan vi prata med varandra, säger Mille Andersson.

Mille Andersson, Nelly Lindh och Orestas Vetrenka går på Pauliskolan och är första årskullen som har haft psykisk hälsa på schemat. Nu börjar de andra året i gymnasiet. Foto: Miriam Preis, Vårt Malmö

Mille Andersson, Nelly Lindh och Orestas Vetrenka går på Pauliskolan och är första årskullen som har haft psykisk hälsa på schemat. Nu börjar de andra året i gymnasiet. Foto: Miriam Preis, Vårt Malmö

Elever ska vilja gå till skolan

YAM är ett program som har tagits fram av Karolins-
ka institutet och som i år har börjat genomföras på Malmös gymnasieskolor. Programmet är en insats för barn i åldrarna 13–17 år och verkar för att stärka elevers psykiska hälsa samt motverka självmordshandlingar. I Malmö genomförs YAM för elever som går första året i gymnasiet.

– Vi vet att psykisk ohälsa ökar bland unga. Vi vet också att självmord ökar bland unga. Under första året i gymnasiet sker många avhopp. Vi vill inte förlora eleverna, vi vill att de ska trivas och att de ska vilja gå till skolan. Hälsa och lärande går hand i hand. Mår man bra lär man sig mer och lär man sig mer så mår man bra, säger Marie Nikolaidis.

Hon är samordnande kurator för YAM på den centrala elevhälsan tillsammans med kollegan Lisa Lundblad. Lundblad är en av tio YAM-instruktörer som träffar eleverna under tre tillfällen i klassrummet.

– Jag tror att eleverna uppskattar att prata om dessa ämnen för att de plötsligt kan relatera till varandra. Under våra träffar behöver man inte heller prata om sig själv. Man kan alltid prata om någon som man känner, berättar hon.

När YAM-instruktörerna träffar eleverna är inte några lärare med.

– Vår lärare känner ju oss. Det är lättare att prata med två personer som vi inte känner, och som har erfarenhet av sådana här saker, säger Mille Andersson.

Många jämför sig med andra

Under träffarna pratade eleverna om olika utmaningar de möter i livet. Ett ämne var sociala medier och hur dessa påverkar dem.

– Killar ska typ alltid vara starka med muskler och tjejer ska vara smala. Det var bra att vi pratade om det, att höra att många inte håller med om det, säger Orestas Vetrenka.

– Det är också många unga som lider av ätstörningar. Man jämför sig med många andra i den här åldern. För man förändras ju, säger Mille Andersson.

Finns det andra saker som ni tycker att unga verkar må dåligt av?
– Det kan vara någonting med föräldrarna, eller att någon gått bort, säger Nelly Lindh.

– Det är också mycket stress i skolan sedan vi började i gymnasiet, särskilt de nationella proven, eftersom lärarna säger att det är en så stor grej, säger Orestas Vetrenka och Mille Andersson håller med.

– Det är extra hårt nu. Det är tuffare än i grundskolan, säger hon.

Vad tar ni med er från samtalen om psykisk hälsa?
– Det finns alltid en lösning. Alla har rättigheter och man borde snacka med någon om man mår dåligt. Om man inte vågar snacka finns det ställen där man kan vara anonym, säger Orestas Vetrenka.

– Det finns hjälp, man ska inte behöva känna sig ensam, säger Hayat Badr Eddine.

Från och med höstterminen 2023 kommer YAM att genomföras på ännu fler gymnasieskolor i Malmö.

sv
sv