$left
$middle

Lönnarna i Kungalunden har inte mått bra

Nu får Kungalunden nya friska träd

Under hösten kommer träden i Kungalunden på Gustav Adolfs torg bytas ut mot nya friska träd. Kungalundens 7 skogslönnar har sedan många år mått väldigt dåligt och ersätts därför av 8 nya träd. De nya träden är 5 pagodträd, två svarttallar och en bergek.

Trädarterna är valda för att bättre klara förutsättningarna på torget och ett i framtiden utmanande klimat. Hela ytan göras till en enda stor växtbädd, vilket kommer ge de nya träd mycket bättre förutsättningar. Växtbädden kan nu även ta emot dagvatten och är en kolsänka i och med biokolinblandning.

Utöver byte av träden kommer belysningsarmaturer bytas. När ytan är återställd kommer den se ut och användas som tidigare men nu med 8 friska träd.

Hela projektet med byte av träden är förankrat med hovet då lönnarna i Kungalunden var en 50-årspresent till kung Carl XVI Gustaf.

 
sv
sv