$left
$middle

Olika former av tävlingsuppdrag

En arkitekttävling eller ett parallellt uppdrag kan initieras av Malmö stad eller en privat arrangör. Båda ger möjlighet att få in flera olika förslag och lösningar på hur en byggnad, ett kvarter eller en stadsdel kan gestaltas. Vid försäljning av mark kan staden utlysa en markanvisningstävling.

I Malmö stad arbetar vi som regel med prekvalificiering oavsett tillvägagångssätt. För att få delta kan prekvalificeringen till exempel ha viss kompetens och erfarenhet som lägsta krav. Prekvalificering ger fler i branschen möjlighet att delta på lika villkor.

Vilken tävlingsform lämpar sig för vad?

sv