$left
$middle

Tävlingsprocessen

Malmö stad verkar för en transparent och öppen, representativ och inkluderande process, där så många som möjligt inom branschen får möjlighet att delta. God helhetsverkan och långsiktigt hållbara lösningar är alltid utgångspunkten för uppdragen.

Malmö stads syfte med arkitekttävlingar är att:

  • Säkra både en tillräcklig ambition och genomförbarhet.
  • Studera, prova, jämföra och bedöma flera olika alternativ för att uppnå förväntningarna. Vägval, möjligheter och konsekvenser ska tydligt lyftas fram och bedömas.
  • Verka för en öppen och inkluderande process.
  • Finna den bäst lämpade arkitekten för uppdraget och den fortsatta processen.

Resultatet av arkitekttävlingen ska spegla den grundläggande riktningen, ambitionen och överenskommelsen mellan sökande och Malmö stad. Det ska gå som en röd tråd genom hela plan- och bygglovsprocessen.

sv