$left
$middle

Sommarkollon LSS

Malmö stad erbjuder sommarkollo för barn och unga med funktionsnedsättning.

Du som är i åldern 8-23 år och har en
intellektuell funktionsnedsättning
och/eller
autismspektrumtillstånd
kan ansöka om sommarkollo LSS.

Du ska vara folkbokförd i Malmö,
men inte bo på LSS-boende.

Kollo Finnhult

Finnhults gård riktar sig till barn och unga vuxna (8-23 år) som har autism eller autismspektrumtillstånd.

Kollo Vomb

Vombsjögården är ett kollo för barn och unga vuxna (8-23 år) med funktionsnedsättning.

Kollo

Sommarkollo LSS i radioreportage

Kontakta oss

sv