$left
$middle

Sommarkollon LSS

Malmö stad erbjuder sommarkollo för barn och unga med funktionsnedsättning.

Kollot vänder sig till barn och unga, mellan 8 och 23 år, med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autismspektrumtillstånd. 

Deltagaren ska vara folkbokförd i Malmö, men inte bo på LSS-boende.

Finnhults kollo

Finnhult riktar sig till barn och unga vuxna (8-23 år) som har högfungerande autism eller Asperger. 

Vombsjögårdens kollo

Vombsjögården är ett kollo för barn och unga vuxna (8-23 år) med funktionsnedsättning.

Kollo

Text

sv