Kollo Finnhult

Finnhult är ett kollo speciellt för dig med högfungerande autism eller Asperger och är mellan 8 och 23 år.
Kollot är på Finnhults gård, i närheten av Höör.

Anmälan till sommarkollo

Sista dag att ansöka till sommarkollo 2021
var den 15 mars.

Mellan mitten av april
och mitten av maj
får du besked
om vilken tur du kan få.

Förändrat antal dagar för varje tur

Från och med år 2020 är varje tur på kollot 8 dagar istället för 10 dagar. Vi erbjuder också totalt 5 turer istället för 4. Syftet är bland annat att kunna erbjuda alla som är på Finnhults kollo ett eget rum under vistelsen. Genom att förkorta turerna kan vi också förändra personalschemat så att vi har vaken nattpersonal på alla turer.

Turer 2021

Tur A 14 juni–21 juni
Tur B 23 juni–30 juni
Tur C 2 juli–9 juli
Tur D 13 juli–20 juli
Tur E 22 juli–29 juli

Vill du ha en folder med informationen om sommarkollo LSS på mejl eller hemskickad till dig? Vänligen mejla Thomas.Blomliden@malmo.se.