$left
$middle

Uppdaterad 24 augusti 2020

24 augusti 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Bidrag

Vilken ersättning som en förskola eller pedagogisk verksamhet får per barn styrs av ett antal lagar, förordningar och kommunala beslut.

Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för varje barn vid förskoleenheten.

Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp.

Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till sin egen förskola.

Inrapportering av barnlistor

Fristående förskolor och verksamheter med enskild pedagogisk omsorg (EPO) ska skicka in månadsrapporteringar till förskoleförvaltningen för att få bidrag. Nedan hittar du rutin för inrapportering samt ifyllbar barnlista för månadsrapportering.