$left
$middle

Uppdaterad 20 augusti 2020

20 augusti 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Tillsyn av fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg

Malmö stad är genom förskolenämnden tillsynsmyndighet för de fristående förskolor och enskilda pedagogiska omsorger som kommunen har godkänt och gett rätt till bidrag.

Förskoleförvaltningen gör regelbundet tillsyn av fristående verksamheter. Tillsynen ska ha en förebyggande effekt och kontrollera att de lagar och regler som finns för verksamheten följs.

Tillsynsbeslut och rapporter

Tillsynsbeslut och rapporter beskriver brister i verksamheten och ger inte en bild av verksamheten som helhet.

Olika sanktioner efter tillsyn

Huvudmannen redovisar åtgärder efter tillsynsbeslutet

När förskolenämnden har beslutat att verksamheten behöver vidta åtgärder ska huvudmannen skicka in en redovisning över vad man har gjort för att rätta till bristerna. Det kan därefter bli aktuellt med ett återbesök i verksamheten för att följa upp de åtgärder som genomförts.  

Vem synar vår tillsyn?

Skolinspektionen har tillsyn över att kommunen sköter sin tillsyn enligt skollagen.