$left
$middle

Aktiva Augustenborgsskolan

På Augustenborgsskolan vill vi genom medvetna val inom kost och rörelse skapa bästa tänkbara förutsättningar för att våra elever ska nå kunskapsmålen. Vi har därför startat något som vi kallar för ”Aktiva Augustenborg”. Med hjärnstärkande aktiviteter i och utanför klassrummet vill skolan bidra till positiva effekter för våra elevers lärande.

Aktiva Augustenborg innebär bland annat att vi arbetar med:

  • Tydliga aktiviteter på alla raster som organiseras av fritidsledaren Pascal. Han visualiserar veckans aktiviteter så att alla elever i årskurs F-6 vet vad som kommer att ske respektive veckodag.
  • Varvar lektionerna med brainbreaks för att aktivera hjärnan med olika korta utmaningar som lockar till skratt och glädje. Det innebär att eleverna får ny energi och återfår fokus på lektionsmålet.
  • Vi inleder varje torsdagmorgon med ”Hjärnjoggen”. Elever i årskurs 5-9 träffas klockan 07.00 och springer en runda tillsammans. Efter ”Hjärnjoggen” har vi 20 minuters pulshöjande träning tillsammans. Morgonen avslutas med att alla deltagare äter en bra frukost tillsammans.
  • Vi har ett årligt samarbete tillsammans med MFF och eleverna i skolår fem kring kost och rörelse.
  • Med "Aktivt rum" får elever möjlighet att vara med och vågar vara aktiva tillsammans.

ABG Skol IF - skolidrott

Vår skolidrottsförening på skolan heter Agb skol IF. Vi är medlemmar av Skånes skolidrottsförbund. Syftet med föreningen är att forma framtida ledare samt att aktivera våra yngre elever. Utvalda sjundeklassare har gått en tre dagars utbildning via Skånes skolidrottsförbund. Våra medlemmar är yngre elever på skolan årskurs 2-5. Helt frivilligt såklart som vilken annan förening som helst. Att bli medlem hos oss är gratis. All verksamhet är belagd på skolan.

Tider

För årskurs 2-3 är det verksamhet måndagar 15.00-16.00.
För årskurs 4 och 5 är det onsdagar 15:00-16.00.

Detta gäller även för elever från Rosenholmsskolan.

Augustenborgsskolan

sv