$left
$middle

Augustenborgsskolans mediatek

På Augustenborgsskolan skall såväl elever som pedagoger ha möjlighet att få stöd i undervisningen och sitt lärande samt utveckla och prova nya idéer med hjälp av resurserna från Mediateket.

Pedagogerna och Mediatekets personal har ett nära samarbete och Mediateket är en integrerad del av skolan och den pedagogiska verksamheten.

Skolan skall arbeta genom att integrera digitala lärresurser i den dagliga undervisningen för att tillsammans utveckla kreativa, entreprenöriella och innovativa samt språkutvecklande arbetsformer med hjälp av digitala verktyg.

Skolområdet skall satsa på att vara en skola i tiden som ser till att arbetsmiljön även den digitala är anpassad utifrån varje enskild individs behov och förutsättningar, där normer, värden och bemötande är en betydande del.

Här kan våra elever:

  • Låna och lämna böcker / digital utrustning
  • Läs böcker, tidningar / tidskrifter.
  • Arbeta med något skolarbete.
  • Få hjälp med att söka information i databaser eller på webben.
  • Vi hjälper dig gärna!

För att söka böcker och annan media kan du gå in i skolbibliotekens katalog SELMA.
Kontakta mediepedagogen om du har förslag på inköp av medier eller idéer som kan förbättra mediatekets verksamhet.

Öppettider:
Måndag - Fredag: 9.45 - 14.30

IT-support
ChromeBook/IT-support:
Måndagar 09.00 - 09.30
Onsdagar 11.00 - 12.00
Fredagar 11.00 - 12.00.

Augustenborgsskolan

sv