Kontaktuppgifter Bäckagårdsskolan

Mejladresser till skolans personal 2020/2021 (pdf, 141 kB)

Expeditionen

expen.backagardsskolan@malmo.se
040-34 78 40
Öppettider och telefontider:
Måndag-fredag 08:00-10.00 & 12:45-15:15

Rektor

Jenny Bergwall
jenny.bergwall@malmo.se
040-34 78 41
0723-85 11 23

Skoladministratör

Miriam Nordmark
miriam.nordmark@malmo.se
040-34 78 40

Administrativ chef

Sofia Grahn
sofia.grahn@malmo.se
0721-86 40 36

Biträdande rektor för årskurs F-2 och fritidshem F-2

Sandra Hermansson
sandra.hermansson@malmo.se
0709-35 71 15

Biträdande rektor för årskurs 3-5 och fritidshem 3-5

Karin Lönne
karin.lonne@malmo.se
0733-76 23 61

Biträdande rektor för årskurs 6-9

Mattias Persson
mattias.persson2@malmo.se
0723-92 47 41​

Skolsköterska

Anna Pettersson
anna.pettersson25@malmo.se

0706-34 65 58

Kurator

Sara Brus Stelhof
sara.brusstelhof@malmo.se
0734-34 53 30

It-pedagog

Anna Gudmunsson
anna.gudmundsson@malmo.se
072-164 96 84

Studie- och yrkesvägledare

Charlotte Fernö
lotta.ferno@malmo.se
040-34 78 47

​Skolbibliotekarie

Bo Johnsson
bo.lennart.johnsson@malmo.se
040-34 78 16

Skolvaktmästare

Massimo Furlan
Massimo.furlan@malmo.se
0708-42 82 58

Hus B Arbetslag F–2 AB

040-34 78 70

Hus C Arbetslag 3–5 AB


Hus D arbetslag 6–9 A

040-34 78 46

Hus D arbetslag 6–9 B

040-34 78 71

Fritidshem Fenix hus B

0768-78 77 74

Fritidshem Gripen hus B

0766-34 56 31

Fritidshem Pegasus hus C

0768-78 77 78

Senast ändrad: