$left
$middle

Kontaktuppgifter Bäckagårdsskolan

Mejladresser till grundskolans personal 2021/2022 Pdf, 173.7 kB. (Pdf, 173.7 kB)

Mejladresser till grundsärskolans personal 2021/2022 Pdf, 130.7 kB. (Pdf, 130.7 kB)

Expeditionen

expen.backagardsskolan@malmo.se
040-34 78 40
Öppettider och telefontider:
Måndag-fredag 08:00-11:00 & 13:00-15:00

Rektor

Jenny Bergwall
jenny.bergwall@malmo.se
040-34 78 41
0723-85 11 23

Skoladministratör

Sofie Zavotçu
sofie.zavotcu@malmo.se

0768-75 99 88

Administrativ chef

Sofia Grahn Pedersen
sofia.grahn.pedersen@malmo.se
0721-86 40 36

Biträdande rektor för Grundsärskola

Johan Iversen
johan.iversen@malmo.se
0721-77 06 93

Biträdande rektor för årskurs F-2 och fritidshem F-2

Sandra Hermansson
sandra.hermansson@malmo.se
0709-35 71 15

Biträdande rektor för årskurs 3-5 och fritidshem 3-5

Maria Andersson Dychawy
maria.anderssondychawy@malmo.se
0703-15 04 27

Biträdande rektor för årskurs 6-9

Ida Liedholm
ida.liedholm@malmo.se
0723-92 47 41

Skolsköterska

Viktorija Peric
viktorija.peric@malmo.se
0706-34 65 58

Kurator

Hilin Noalt Sabah
hilin.noaltsabah@malmo.se
0734-34 53 30

IT-administratör

Carlos Jiménez
carlos.jimenez@malmo.se
0721-64 96 84

Studie- och yrkesvägledare

Charlotte Fernö
lotta.ferno@malmo.se
040-34 78 47

​Skolbibliotekarie

Bo Johnsson
bo.lennart.johnsson@malmo.se
040-34 78 16

Skolvaktmästare

Massimo Furlan
Massimo.furlan@malmo.se
0708-42 82 58

Hus B Arbetslag F–2 AB

0708-98 02 47

Hus C Arbetslag 3–5 AB

0708-98 02 40

Hus D arbetslag 6–9 A

0708-97 89 15

Hus D arbetslag 6–9 B

0708-97 89 14

Fritidshem Fenix hus B

0768-78 77 74

Fritidshem Gripen hus B

0766-34 56 31

Fritidshem Pegasus hus C

0768-78 77 78

Paviljongen Grundsärskola klass 1C

0721-77 06 88

Paviljongen Grundsärskola klass 1D

0721-77 06 85

Paviljongen Grundsärskola klass 1E

0721-77 06 81

Paviljongen Grundsärskola klass 1F

0721-77 06 83

Paviljongen Grundsärskola klass 1G

0721-77 06 80

Senast ändrad: