Elinelundsskolan

Skiss över den nya Elinelundsskolan

Foto: © Malmö stad / Sanna Dolck Wall

Elinelundsskolan är en ny skola på Limhamn som läsåret 2021/2022 kommer vara en F-7 skola.

Hösten 2019 stod den nya Elinelundsskolan klar, det är en ny skola i Limhamn som ligger vackert och naturnära vid Kalkbrottet och Elinelundsgården. Elinelundsskolan kommer så småningom att omfatta en verksamhet för 630 elever i årskurserna F-9.

Hösten 2019 startade verksamheten upp med två förskoleklasser och skolan kommer initialt att växa en årskurs per läsår. Under skolans första år kommer lokalerna att delas med Djupadalsskolan och drivas i Djupadalsskolans regi. Under sommaren 2021 kommer Djupadalsskolan flytta tillbaka till sina egna lokaler. Elinelundsskolan växer då och kommer från läsåret 2021/2022 att vara en F-7 skola. Ny rektor, Tanja Vivlund, är rekryterad till Elinelundsskolan och hon kommer börja sin tjänst under vårterminen 2021.

Målsättningen för verksamheten är Varje elevs bästa skola som vi arbetar med genom att hitta strategier för varje elev och stärka denne i såväl kunskapsutveckling som den personliga utvecklingen under hela dagen; i skolan och på fritidshemmet.

Snabbval till skolans sidor

Senast ändrad: 2021-01-13 15:06