Om Elinelundsskolan

Namnet Elinelundsskolan har en geografisk anknytning som harmonierar med omgivningen, men också en koppling till historien.

En ny stadsdel växer fram öster om kalkbrottet i Limhamn. Området har tidigare varit jordbruksmark under lång tid. På 1800-talet fanns det två stora jordbruk, Elinelunds gård och Annetorps gård. I området finns till exempel namn som Elinelundsparken och Elinelundsstigen.

Hösten 2019 stod den nya Elinelundsskolan klar, det är en ny skola i Limhamn som ligger vackert och naturnära vid Kalkbrottet och Elinelundsgården. Elinelundsskolan kommer så småningom att omfatta en verksamhet för 630 elever i årskurserna F-9.

Hösten 2019 startade verksamheten upp med två förskoleklasser och skolan kommer initialt att växa en årskurs per läsår. Under skolans första år kommer lokalerna att delas med Djupadalsskolan och drivas i Djupadalsskolans regi. Under sommaren 2021 kommer Djupadalsskolan flytta tillbaka till sina egna lokaler. Elinelundsskolan växer då och kommer från läsåret 2021/2022 att vara en F-7 skola. Ny rektor, Tanja Vivlund, är rekryterad till Elinelundsskolan och hon kommer börja sin tjänst under vårterminen 2021.

Från och med hösten 2021 och ett antal år framöver kommer även Kalkbrottsskolans verksamhet vara placerad på Elinelundsskolan.

Målsättningen för verksamheten är Varje elevs bästa skola som vi arbetar med genom att hitta strategier för varje elev och stärka denne i såväl kunskapsutveckling som den personliga utvecklingen under hela dagen; i skolan och på fritidshemmet.

Senast ändrad: