Om Elinelundsskolan

Namnet Elinelundsskolan har en geografisk anknytning som harmonierar med omgivningen, men också en koppling till historien.

I den nya stadsdelen som växer fram öster om kalkbrottet i Limhamn finns vår Målsättningen för verksamheten är Varje elevs bästa skola som vi arbetar med genom att hitta strategier för varje elev och stärka denne i såväl kunskapsutveckling som den personliga utvecklingen under hela dagen; i skolan och på fritidshemmet.

Elinelundsskolan

 • Elinelundsskolan

  • Telefon:  040-34 74 20
  • Postadress: 
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Ladugårdsgatan 1A
sv