$left
$middle

Om Elinelundsskolan

Namnet Elinelundsskolan har en geografisk anknytning som harmonierar med omgivningen, men också en koppling till historien.

I den nya stadsdelen som växer fram öster om kalkbrottet i Limhamn finns vår moderna skola vid Elinelundsparken och Elinelundsstigen sedan hösten 2019. Elinelundsskolan kommer så småningom att omfatta en verksamhet för 630 elever i årskurserna F-9. Hösten 2019 startade verksamheten upp med två förskoleklasser och läsåret 2021/2022 omfattar skolan årskurserna F - 7.

Inför läsåret 2022/2023 har vårdnadshavare och elever möjlighet att välja vår skola i årskurserna F till och med 8 för att läsåret 2023/2024 även omfatta
årskurs 9.

Målsättningen för verksamheten är Varje elevs bästa skola som vi arbetar med genom att hitta strategier för varje elev och stärka denne i såväl kunskapsutveckling som den personliga utvecklingen under hela dagen; i skolan och på fritidshemmet.