$left
$middle

Fågelbacksskolan

Bild på Fågelbacksskolan

Foto: © Malmö stad / Sanna Dolck Wall

Fågelbacksskolan invigdes hösten 2018 och är en centralt belägen skola med ca 580 elever i åk 7–9.  

Genom en organisation bestående av tre årskursindelade arbetslag har vi fantastiska möjligheter att skapa kontinuitet i arbetet för våra pedagoger vilket ger dem goda förutsättningar att följa eleverna och deras utveckling och lärande. På skolan finns också ett resursteam med specialpedagoger, speciallärare, elevkoordinatorer och socialpedagog. Med arbetet organiserat på detta sätt har vi våra elever och deras behov i fokus och därmed bästa möjliga förutsättningar att skapa varje elevs bästa skola.

Snabbval till skolans sidor

sv